Kategori: Operativt

Klubbhåndboken 2016 ute nå

Klubbhåndboken 2016 for Bardufoss flyklubb ligger nå ute på nettsiden. Den ble vedtatt på klubbens årsmøte. I korte trekk så er det kapittel 1 som er forandret mest på fra forrige versjon av klubbhåndboken (2013-versjonen). I kapittel 1 er ikke tekstens betydning endret, men teksten er gjort noe kortere og mer lesbar. Planen er å […]

Adgang til ENDU uten ID-kort

På Bardufoss har det ikke vært etablert en egen lufthavnvakt i tårnets åpningstid, slik det er ved mange andre flyplasser. Det har derfor vært usikkerhet rundt hvem som kan slippe inn og ut gjesteflyvere eller medlemmer av BFK som av en eller annen grunn ikke har adgangskort. For å få klarere regler tok klubben initiativ til […]

Endrede krav for VFR-flyging om natten

Luftfartstilsynet har nå endret krav for flyging etter visuelle flygeregler om natten. Nå gjelder at VFR-flyging om natten er tillatt så lenge flysikten er minst 10 kilometer og skydekkehøyden er minst 2000 fot. Vanlige krav om hinderseparasjon gjelder også om natten. Kravet for tettbebygde områder er minimum 1000 fot over høyeste hinder eller folkeansamling, innenfor en avstand på […]

Endringer innen flyoperativt område

Fra og med mandag 2. Juni flyttet 339 skvadron sin helikoptervirksomhet fra Park 6 til Park 5 (utenfor fjellanlegget – anl 112). Dette betyr at alle som ferdes innenfor ”indre gjerde” på Bardufoss flystasjon (flyoperativt område) må ta spesielle hensyn. Vedlagt følger en presentasjon som viser hvilke tiltak den enkelte skal forholde seg til.

Nye navn på kontrollsentraler i Norge

Nytt navn på kontrollsentraler i Norge 6. mars 2014 Avinor endrer navn på sine kontrollsentraler i Norge på AIRAC-dato 6. mars. Hele Norway FIR vil da tilhøre Norway ACC, istedenfor tidligere Oslo ACC, Stavanger ACC og Bodø ACC. På radiomeldinger skal kallesignal Norway Control benyttes for hele landet ved kommunikasjon med enroute-tjenesten. Bodø Oceanic vil […]

MOGAS

Gjeninnføring av Mogas for LN-DAY. Etter at styret har gjennomgått gjeldende bestemmelser og    dokumentasjoner og etter kontakt med Brannsjefen er det vedtatt av styret å gjeninnføre bruk av Mogas på LN-DAY på betingelsene nedenfor. Prosedyrene er også godkjent av flytryggingsleder, operativ leder og teknisk leder.

Endring av luftromsklasser

Den 7. mars 2013 ble det innført luftrom klasse C i Bardufoss og Tromsø TMA. Dette er et landsomfattende prosjekt, og vil innføres i alle TMA’er i Norge. Foreløpig vil det ikke bli innført på Evenes og muligens heller ikke på Andøya. I løpet av 2013 vil også kontrollsonene i Norge bli luftrom klasse C. […]

Webansvarlig: Raymond A. Langås & Christian G. Fossland - kontakt
Bardufoss flyklubb © 2016