Priser

Flyleie

  • Cessna 172 (LN-DAY): kr 1.200,- per time*
  • Army Cub (LN-ACI): kr 924,- per time*

*Timeprisen beregnes ut fra flytid + 5 minutter. Flytiden går fra avgang til landing.

Flyskolen

For all flyging med instruktør tilkommer et instruktørhonorar på kr 200,- per time, i tillegg til flyleien. Dette inkluderer også introduksjonsturer.

Det betales også instruktørhonorar for eventuell brief og debrief i forbindelse med flyturen.

Flytjenesten

  • Flytjenesteopppdrag: kr 2.040,- per time*

*Prisen er i henhold til Norges Luftsportforbunds statutter.

Medlemskontingent

  • Medlem: kr 650,- per år*
  • Støttemedlem: kr 120,- per år

*Ved første flytur per år, vil man i tillegg bli fakturert en selvassuranse på kr 250,- i engangsavgift. Dette dekker egenandelen på forsikringen for flyene.

I tillegg til medlemskontingenten i Bardufoss Flyklubb, kommer medlemskontingent i Norges Luftsportforbund. Se nlf.no for mer informasjon.

Kontonummer

Flyklubbens kontonummer: 4808 07 05150

Webansvarlig: Raymond A. Langås & Christian G. Fossland - kontakt
Bardufoss flyklubb © 2016