Alle innlegg av Marius Arnesen Høiseth

Instruktør, flytryggingsleder og webansvarlig.

Ny lov for Bardufoss flyklubb

På årsmøtet 27.02.2016 ble det vedtatt en ny lov for Bardufoss flyklubb. Denne er nå godkjent av Norges Idrettsforbund (NIF) og lagt ut på klubbens nettside, her.

Denne loven inneholder kun mindre endringer gjort av NIF, som ikke vil ha noen større praktisk betydning for klubbens virke. I tillegg er, etter vedtak på årsmøtet, følgende avsnitt lagt til i §15 og gjelder for styrevalg ved årsmøter: «Ved valg av styre skal det tilstrebes at kun halve styret er på valg samtidig, og at de valgte medlemmene velges for to år. Varamedlemmer til styret skal fortsatt velges for ett år.»

Årsmøtet, styrevalg og flyging

På flytur med Guy som pilot!
På flytur med Guy som pilot!

Lørdag. 27 februar gjennomførte Bardufoss flyklubb årsmøte, i klubblokalet i cargo-bygget. Det ble valgt et nytt styre bestående av Tore A. Nitter (leder), Marius A. Høiseth (nestleder), Raymond A. Langås (styremedlem), Christer S. Sola (styremedlem), Lars-Petter Holst (1. varamedlem) og Dag-Helge Karlsen (2. varamedlem).

Cockpiten i vår alles kjære Reims 172N med registrering LN-DAY! Her på tur østover rett etter avgang fra Bardufoss lufthavn.
Cockpiten i vår alles kjære Reims 172N med registrering LN-DAY! Her på tur østover rett etter avgang fra Bardufoss lufthavn.

Etter årsmøtet ble det sosialt samvær med pizza og noe kaldt å drikke. Stemningen var høy og de gode historiene satt løst blant de oppmøtte klubbmedlemmene.

Hele dagen i forkant av årsmøtet var det mye flyaktivitet i klubben og for første gang på lenge var hele klubbens flypark på to fly samtidig i landingsrunden!

Flere av klubbmedlemmene benyttet også anledningen til å ta seg en flytur med flyinstruktør. Mørketiden har akkurat sluppet taket og mange har ikke fløyet på en stund. Da kan det være nyttig å fly med instruktør for å friske opp gamle kunnskaper og vi oppfordrer til dette.

Forutsetningene ligger til rette for et fantastisk flyår med økt aktivitet og sosialt samvær. Rekruttering av nye medlemmer – ikke minst de som vil ta privatflygersertifikatet i klubben – vil alltid være noe av det aller viktigste som klubben driver med. I år skal vi derfor øke antallet informasjonsmøter, hvor alle interesserte kan få informasjon om utdannelsen og svar på alle spørsmål.

Godt flyår, folkens!
Tore trener på ILS-approacher! "LNDAY established on localiser."
Tore trener på ILS-approacher! «LNDAY established on localiser.»
Målselvfossen er et vakkert skue vinterstid!
Målselvfossen er et vakkert skue vinterstid!

Grasrotandelen

Spiller du hos Norsk Tipping? Da har du anledning til å støtte Bardufoss flyklubb gjennom Grasrotandelen! Du blir ikke belastet noe ekstra for ordningen, men 5% av innsatsen din vil bli overført automatisk til flyklubben når du spiller.

For å støtte klubben, send en SMS med teksten «Grasrotandelen 993021148» til 2020. Alternativt, gå inn på grasrotandelen.no og følg instruksjonene. For mer informasjon, klikk her for å åpne vedlagt PDF.

Endrede krav for VFR-flyging om natten

Nattflyging kan være både morsomt og interessant, så lenge regelverket følges og de rette forhåndsregler tas!
Nattflyging kan være både morsomt og interessant, så lenge regelverket følges og de rette forhåndsregler tas!

Luftfartstilsynet har nå endret krav for flyging etter visuelle flygeregler om natten. Nå gjelder at VFR-flyging om natten er tillatt så lenge flysikten er minst 10 kilometer og skydekkehøyden er minst 2000 fot.

Vanlige krav om hinderseparasjon gjelder også om natten. Kravet for tettbebygde områder er minimum 1000 fot over høyeste hinder eller folkeansamling, innenfor en avstand på 600 meter. Kravet for alle andre områder er minimum 500 fot over høyeste hinder, innenfor en avstand på 150 meter. Kravene kan fravikes når det er nødvendig i forbindelse med avgang og landing.

Spesiell VFR er nå også tillatt om natten.

De endrede kravene kan leses i sin helhet i AIC-N.

Julemøte med 70-årsfeiring

Hovedretten er servert på årets julemøte.
Hovedretten er servert på årets julemøte. Middagen ble sørget for av Tore og hans kone.
Marsipankake må til når klubbens 70-årsjubileum skal feires.
Marsipankake må til når klubbens 70-årsjubileum skal feires.

Fredag 18. desember ble det avholdt julemøte i klubblokalet. Det kom medlemmer fra både fjern og nær for å delta på denne begivenheten, som ikke bare var et vanlig julemøte men også en markering av 70-årsjubileet for stiftelsen av klubben.

Det ble en sosial kveld med mye prat og mange gode historier. Jon holdt et faglig fremlegg om vinterflyging, samt snakket litt om det nye EASA-regelverket er innført i Norge. Roald og Jon fortalte også om klubbens lange historie.

Klubbens fremtid ble også diskutert blant medlemmene. Vi går et spennende år i møte, men også et år som krever at dugnadsdeltakelsen styrkes hvis vi skal klare å utnytte de fantastiske mulighetene som ligger framfor oss fullt ut. Engasjementet var imidlertid på topp hos de frammøtte deltakerne og dette lover godt framfor neste år.

Tilbakeblikk: Begynnelsen

06.02.1946 publiserte Ole Reistad, flyklubbens grunnlegger, en artikkel om klubben i avisen Tromsø.
I 1946 publiserte Ole Reistad, flyklubbens grunnlegger, en artikkel om klubben i avisen Tromsø.

Bardufoss flyklubb er en av Nord-Norges eldste flyklubber og dens historie strekker seg helt tilbake til etterkrigstiden. 2. februar 1946 publiserte Ole Reistad en artikkel om klubben i avisen Tromsø.

Vi har fått tak i en kopi av denne artikkelen, som gir et verdifullt innblikk i hvordan situasjonen var helt i klubbens begynnelse. Engasjementet var stort, men samtidig var utfordringene mange – ikke minst når det gjaldt anskaffelse av fly!

Artikkelen kan lastes ned her (1,5MB): Last ned

Ta også en titt innom historie-siden vår, som stadig blir utvidet med bilder og tekst.

Flyåret 2015

2015 nærmer seg slutten og da passer det med en oppsummering av året så langt. Mye positivt har skjedd i løpet av året, både sosialt og når det gjelder hangarprosjektet, Flytjenesten m.m.

Dugnad og ny hangar

Her monteres det plater på hangaren. Gjennomsiktige plater plassert foran hvert fly, sørger for mer naturlig lys inni hangaren.

Arbeidet med ny klubbhangar startet høsten 2014. Da ble vår gamle hangar revet og den nye satt opp et steinkast lenger mot nordøst. Bakgrunnen for flyttingen er en planlagt utviding av dagens taksebane forbi klubbhangaren, grunnet økt småflytrafikk.

Rammeverket fra den gamle hangaren har blitt gjenbrukt i den nye, men fundament, vegg- og takplater, samt det elektriske anlegget, er helt nytt. Hangaren har i dag plass til tre fly og vil etter hvert bli innredet med et eget teknikerrom, som vil erstatte «teknikerbrakka» som vi har i dag.

Dugnadene har ført til økt sosialisering blant klubbens medlemmer, hvor nye medlemmer så vel som klubbveteraner har deltatt aktivt. Dugnadene har også bydd på mange anledninger til å smake på Guys berømte vafler!

I fremtiden planlegger vi også å bygge nytt klubbhus i en forlengning av hangarens vestre del. Planleggingen er allerede godt i gang og arbeidet med å søke etter midler vil bli igangsatt til neste år.

Co-pilotkurs

To av kursdeltakerne foran LN-DAY etter en vel gjennomført introduksjonstur.
To av kursdeltakerne foran LN-DAY etter en vel gjennomført introduksjonstur.

22. august arrangerte klubben et vellykket co-pilotkurs, som gikk ut på å gi personer uten flyerfaring en grunnleggende forståelse for flyging – både teoretisk og praktisk. Kurset hadde seks deltakere og begynte med en teoretisk leksjon i klubbens lokaler, hvor kursdeltakerne fikk en introduksjon til hvorfor et fly flyr samt hvordan man kontrollerer flyet.

Fire av deltakerne benyttet anledningen til å prøve seg bak spakene på klubbens skolefly, LN-DAY. De fikk fly med instruktør til området sør for Målsnes, hvor de fikk forsøke å kontrollere flyet. Treningen besto av å holde en kurs, svinger, stigning og nedstigning. Været var strålende og smilene var mange på kursdeltakernes ansikter etter landing.

Øvelser i Flytjenesten

NAKs Flytjeneste er en organisasjon som organiserer all samfunnsnyttig flytjeneste utført av flyklubber tilsluttet Norges Luftsportforbund (NLF). Et eksempel på slik tjeneste er søk- og redningsoppdrag. Bardufoss flyklubb har et aktivt flytjenestekorps som kan bistå i denne typen operasjoner.

Deltakerne på Flytjenesten's øvelse 28.-30. august i Tromsø.
Deltakerne på Flytjenestens øvelse i Tromsø. Bardufoss flytjenestekorps var representert med tre deltakere.

Flytjenesten gjennomførte sin årlige øvelse 28.-30. august, med Tromsø som base. Bardufoss flytjenestekorps var tilstede sammen med korpsene fra Bodø flyklubb og Tromsø flyklubb, samt Flytjenestens ledelse. Til sammen seks fly deltok under øvelsen. I tillegg deltok flere organisasjoner fra Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF).

Øvelsen besto av en rekke øvingsscenarier som hvert fly fikk utdelt. Det ble trent på søk etter savnede personer både i sjø og på land, frakt av hundeekvipasjer, kommunikasjon med de andre redningsorganisasjonene under søk og mye annet. I tillegg ble Flytjenesten en av de første aktørene til å teste det nye nødnettet i Nord-Norge. Geografisk strekte øvelsen seg over store deler av Troms og Vest-Finnmark.

Her henter et Sea King opp en øvelsesdukke fra sjøen, mens et fly fra Bardufoss flytjenestekorps markerer dets posisjon.
Her henter et Sea King opp en øvelsesdukke fra sjøen, mens et fly fra Bardufoss flytjenestekorps markerer dets posisjon.

Bardufoss flytjenestekorps var også med på en annen øvelse i Ofoten 1. oktober. Deltakere på øvelsen, i tillegg til klubbens korps, var et Orion overvåkningsfly, et Sea King redningshelikopter, et kystvaktskip, en redningsskøyte og en dronegruppe. Klubbens korps fløy strandsøk i området mellom Narvik og Bjerkvik, samtidig som søkene ble koordinert med de øvrige deltakerne. Denne øvelsen ga dermed svært nyttig trening på kommunikasjon og koordinering mellom flere organisasjoner.

Øvelsene som klubbens flytjenestekorps er med på bidrar også økonomisk til klubben, gjennom økonomisk bistand fra Flytjenesten.

Skoling

Etter en stund med lav aktivitet på skolesiden, så vil klubben igjen satse på utdanning av nye piloter! Med privatflygersertifikatet (PPL-A) får man rettigheter til å være fartøysjef om bord på fly som flys i privat regi. Det er kontinuerlig kursoppstart. For mer informasjon om utdanningen, se flyskolens side. Det ble holdt et informasjonsmøte i klubblokalet 24. november og det planlegges flere slike møter til neste år. Interesserte kan imidlertid ta kontakt med oss når som helst.

Jubileum for klubben

Bardufoss flyklubb ble stiftet av Ole Reistad i 1945. Dette gjør at klubben er 70 år i år! Dette vil bli markert på klubbens juleavslutning 18. desember. Dessverre har vi ikke fått feiret dette i år i den grad vi har ønsket. Det kan derimot forventes en og annen overraskelse til neste år, så følg med videre!

Historieprosjekt

Fairchild Cornell, LN-BIE.
Fairchild Cornell, LN-BIE.

Bardufoss flyklubb har en lang og innholdsrik historie som strekker seg helt tilbake til 1945, da klubben ble stiftet av oberst Ole Reistad. Den gangen var klubben et lyspunkt i tilværelsen for mange av de som befant seg i Bardufoss i etterkrigstiden.

Vi har påbegynt et prosjekt for å få samlet sammen informasjon og materiale fra hele klubbens historie, fra 1945 og fram til i dag. Dersom noen har relevante historier, bilder, avisartikler også videre som kan være av interesse for oss, så ta gjerne kontakt med Marius A. Høiseth på post@mariushoiseth.com.

I mellomtiden kan du se det vi har funnet så langt på historie-siden.