Kategoriarkiv: Operativt

Endrede krav for VFR-flyging om natten

Nattflyging kan være både morsomt og interessant, så lenge regelverket følges og de rette forhåndsregler tas!
Nattflyging kan være både morsomt og interessant, så lenge regelverket følges og de rette forhåndsregler tas!

Luftfartstilsynet har nå endret krav for flyging etter visuelle flygeregler om natten. Nå gjelder at VFR-flyging om natten er tillatt så lenge flysikten er minst 10 kilometer og skydekkehøyden er minst 2000 fot.

Vanlige krav om hinderseparasjon gjelder også om natten. Kravet for tettbebygde områder er minimum 1000 fot over høyeste hinder eller folkeansamling, innenfor en avstand på 600 meter. Kravet for alle andre områder er minimum 500 fot over høyeste hinder, innenfor en avstand på 150 meter. Kravene kan fravikes når det er nødvendig i forbindelse med avgang og landing.

Spesiell VFR er nå også tillatt om natten.

De endrede kravene kan leses i sin helhet i AIC-N.

Nye navn på kontrollsentraler i Norge

Foto: Gaute Bruvik/Avinor
Foto: Gaute Bruvik/Avinor

Nytt navn på kontrollsentraler i Norge 6. mars 2014
Avinor endrer navn på sine kontrollsentraler i Norge på AIRAC-dato 6. mars.

Hele Norway FIR vil da tilhøre Norway ACC, istedenfor tidligere Oslo ACC, Stavanger ACC og Bodø ACC.
På radiomeldinger skal kallesignal Norway Control benyttes for hele landet ved kommunikasjon med enroute-tjenesten. Bodø Oceanic vil ikke være berørt av endringen.

MOGAS

20-Litre-Jerry-Can-Fuel-Can-High-Quality-08mm

Gjeninnføring av Mogas for LN-DAY.
Etter at styret har gjennomgått gjeldende bestemmelser og    dokumentasjoner og etter kontakt med Brannsjefen er det vedtatt av styret å gjeninnføre bruk av Mogas på LN-DAY på betingelsene nedenfor. Prosedyrene er også godkjent av flytryggingsleder, operativ leder og teknisk leder.

Fortsett å lese MOGAS