Temakveld 18.04.2013

Ny normal-sjekkliste, sjekklistebruk og UTSA er de sentrale temaer.

Da var våren i gang, hvert fall i følge kalenderen, og en ny fly-sesong står snart for tur. I forbindelse med ny normal-sjekkliste på LN-DAY, inviteres herved alle til å delta på kommende temakveld for en gjennomgang av sjekklisten, den utvidede sjekklisten, sjekklistebruk og filosofi, i tillegg til informasjon om hvordan den nye aktøren UTSA opererer på Bardufoss.


Sjekklisten ble utarbeidet av skolesjef og operativ leder i slutten av 2012 etter vedtak av styret. Den tok utgangspunktet i BFKs gamle sjekkliste, tilpasset de nye instrumentene og muligheten for IFR, og inspirert av sjekklisten som brukes i Tromsø Flyklubb. Den var lagt frem for Luftfartstilsynet i 2012 før den ble presentert og vedtatt av styret. Sikkerhet og flytrygging har vært sentral gjennom hele prosessen, med forbehold om et mer aktivt luftrom over Bardufoss.

Det anbefales at årets klubb-PFT flys med instruktør, der fokuset legges på den nye sjekklisten, sjekklistebruk og operasjoner, i tillegg til de generelle øvelsene. Ta kontakt med instruktør eller skolesjef for å avtale tid.

Dersom noen ikke har mulighet til å delta på temakvelden pga. tidspunktet, kan man ta direkte kontakt med skolesjef for en ny dato med ny gjennomgang. Sjekklisten, sammen med den utvidede sjekklisten, legges ut på hjemmesiden under “Dokumentarkiv -> LN-DAY” etter temakvelden.

Det håpes at flest mulig kan delta på klubbkvelden, og at alle tar den nye sjekklisten godt i mot.

Velkommen skal dere være!