Flysertifikat

Bardufoss Flyklubb har helt siden klubben ble stiftet i 1945, drevet med utdanning av flygere. Skoleflygingen forgår i dag på Cessna 172, som er et av verdens mest brukte skolefly. Etter endt utdannelse og oppflyging vil du motta et privatflygersertifikat, PPL(A), som gir deg rettigheter til å føre et fly i privat regi, for eksempel et fly eid av en flyklubb eller av en privatperson. Man kan ta med seg venner, bekjente og andre på tur, men det er ikke anledning til å ta betalt for flygingen. Man kan imidlertid spleise på kostnadene. En introduksjonstur med instruktør er en fin måte å finne ut om dette er noe for deg. For å avtale en slik tur kan du kontakte skolesjef Fred Eilers (tlf: 970 49606).

Senere kan man bygge på flysertifikatet med flere rettigheter, for eksempel med utsjekk for halehjulsfly, sjøfly, fly med ski, mørkeflyging, instrumentflyging, akrobatikkflyging også videre. Om man ønsker å ta steget opp til et kommersielt flysertifikat, så er PPL(A) et naturlig sted å begynne karrieren som pilot.

De fleste flygerne i Bardufoss Flyklubb er såkalte privatflygere med et PPL(A) sertifikat.

Kurs i Bardufoss Flyklubb

I dag utfører Bardufoss Flyklubb kurs for:

  • Privatflygersertifikatet PPL(A)
  • Halehjulsutsjekk
  • Skiutsjekk
  • Mørkeutsjekk

Et norsk flysertifikat er underlagt europeiske bestemmelser (EASA), som gir deg rett til å føre fly i Norge, samt andre europeiske land.

Før du begynner

For å kunne inneha et PPL(A) flysertifikat trenger man å oppfylle kravene til legeattest klasse 2 for privatflygere. Dette gjøres hos en godkjent flylege – du finner en liste her. Her holder det at man har normal helse og føler seg i generelt grei form. Synskorrigering, som briller m.m., er tillatt. De fleste fullfører hele utdanningen på mellom ett og halvannet år, men den kan også fullføres raskere om man dedikerer nok tid til det. Kostnader rundt utdanningen kommer fortløpende, så det er viktig at man har det finansielle i orden slik at man slipper avbrekk noe som vil resultere i å fordyre utdanningen.

Du kan begynne utdanningen ved fylte 15 år og fly opp til privatflygersertifikatet ved fylte 17 år. Modenhet vil imidlertid også vektlegges under utdannelsen.

Teori

I utgangspunktet gjennomgår eleven teoriutdanningen ved hos Privatfly.no. Dette kurset er et nettstudium med arbeidsoppgaver og teoribøker. Se de respektive nettsidene for mer informasjon. Totalt er det 9 fag som må bestås før eleven kan meldes opp til teorieksamen. Det er ikke krav om å ha bestått teori før praktisk skoling påbegynnes, men alle teorieksamener må være bestått før eleven kan gjennomføre første soloflyging. De fleste tar hele teoriutdanningen på 6-12 måneder avhengig av hvor mye tid man selv dedikerer til dette.

Praksis

Enhver elev ser uten tvil frem til å få luft under vingene! Den praktiske delen av utdanningen består av forskjellig moduler som dekker alt fra grunnleggende flyferdigheter, vurdering av vær, navigasjon også videre, til teknisk forståelse. Første soloflyging kan gjennomføres etter kun 20 flytimer, men instruktøren vil i samråd med skolesjefen vurdere hver enkelt elev om han/hun er klar for å fly alene.

Totalt må det gjennomføres minimum 45 timer før man kan gjennomføre oppflyging til privatflygersertifikatet. Her må eleven demonstrere tilstrekkelige, teoretiske og praktiske ferdigheter for en eksaminator fra Luftfartstilsynet.

Prisanslag for PPL-A (2019)

NB! Prisene i denne listen er realistiske anslag. De faktiske kostnadene kan variere noe. Man betaler ikke alt på en gang, men fortløpende gjennom utdannelsen.

TeoriPris
Nettbasert teorikurs hos Luftfartsskolen10.600
Teorieksamen: Gebyr til Luftfartstilsynet2.620
Totalt: Teori13.220
MedisinskPris
Førstegangsundersøkelse for legeattest klasse 22.000
Dokumentasjonsutstedelse: Gebyr til Luftfartstilsynet600
Totalt: Medisinsk2.600
OperativtAntallStykkprisPris
Medlemskap i NLF og BFK: Årspris1.460
Praktisk flyging451.26056.700
Instruktørhonorar9020018.000
Oppflygningen: Leie av fly11.2601.260
Oppflygningen: Gebyr til Luftfartstilsynet3.200
Diverse utstyr (f.eks. knebrett, loggbok, flyrapporthefte osv.)2.000
Totalt: Operativt82.620
Totalt kr 98.440
Realistisk ca. kr100.000

Kontaktinformasjon

FunksjonNavnTelefonE-post
Skolesjef/InstruktørFred Eilers970 49 606E-post