ID-kort

For å kunne bevege deg inne på airside på Bardufoss Lufthavn så kreves det at du har et Avinor ID kort. Du vil også trenge et slikt kort for å kunne fly samt få tilgang på klubbens lokaler som holder til inne på flyplassområdet (airside). Vi vil her forsøke å guide deg gjennom prosessen med å bestille nytt kort for dem som er ny i klubben. Eksisterende medlemmer vil også trenge å fornye sitt ID kort da dette har en begrenset gyldighet.

1. Søke om ID-kort

Dette gjøres ved å bruke søknadsskjemaet til Avinor. Så snart skjemaet er sendt inn til behandling må det godkjennes av ID kort ansvarlig i Bardufoss Flyklubb. Man kan sjekke status på dette på Mitt ID-kort.

I søknaden skal arbeidsgiver og oppdragsgiver være Bardufoss Flyklubb, og stilling Pilot. Når søknaden er sendt vil den bli behandlet av klubbens ID-kort ansvarlig.

2. Kurs

Alle som skal ha et Avinor ID-kort må gjennomføre et eller flere kurs. En oversikt over hvilke kurs du må ta finner du på Mitt ID-kort etter at søknaden om ID-kort er blitt behandlet. Dette blir du varslet om på SMS.

3. Bakgrunnssjekk

For å få tilgang på sikkerhetsklarert område på Bardufoss Lufthavn må du søke om bakgrunnssjekk hos Luftfartstilsynet. Den består av følgende to deler:

  • Søknad om bakgrunnssjekk
  • Uttømmende politiattest

En veiledning til hvordan du bestiller dette finnes på Luftfartstilsynet sine nettsider. Gebyr betales på forhånd med kreditt- eller debet kort direkte i den elektroniske søknadsportalen.

Søknadsprosessen innebærer at du må logge inn ved hjelp av ID-porten (MinID, BankID, Buypass eller Commifides) som er en sikker innlogging til offentlige tjenester.

PFLY-autorisasjon

Som privatflyger kan man også søke om PFLY-autorisasjon som gir deg mulighet til å benytte Avinor’s flyplasser utenom åpningstid.

Du finner mer informasjon om dette her:
https://nlf.no/grener/motor-og-sportsfly/sikkerhet-rapportering/pfly/
https://avinor.no/konsern/pa-flyplassen/pfly/

Utlevering av adgangskort

På Bardufoss Lufthavn er det Avinor som utleverer ID kort. Avinor holder til i flytårn bygget i første etasje (samme inngang MET office).

Om du har mistet eller fått ID-kortet stjålet må dette meldes på Mitt ID-kort på avinor.no/idkort.

Jeg har ikke brukt kortet mitt på en stund, må jeg foreta meg noe?

Alle ID-kort blir sperret når dem ikke har vært brukt på seks måneder. For å åpnet ID-kortet igjen må du gjennomføre kurset «Oppfriskningskurs Security» på Mitt ID-kort. I tillegg må kortbestiller hos Bardufoss Flyklubb sende inn en skriftlig bekreftelse på aktivering av ID-kortet ditt til ditt lokale ID-kontor eller idkontor@avinor.no.

Kortet vil også bli sperret om du ikke har brukt det de siste 90 dagene og vil da måtte åpnes igjen ved å ringe ID-Kontoret Gardermoen (tlf: 64 81 20 25).

Spørsmål

Spørsmål rundt søknadsprosessen skal primært rettes til ID-kort ansvarlig i Bardufoss Flyklubb, Raymond Langåsraymond@bardufossflyklubb.no

ID-kontoret Gardermoen
64 81 20 25
idkontor@avinor.no

Luftfartstilsynet vandelskontoret
75 58 50 00
vandelskontroll@caa.no