Lørdagskaffe

Bardufoss flyklubb har gleden av å invitere alle medlemmer med følge på Lørdagskaffe den 13. april 2013. Det er ikke fastsatt noe tidspunkt på dagen, men vi skal ha kaffe-vakter på plass som holder kaffen varm mellom 12 og 14. Forhåpentligvis blir været godt, og muligheten for en liten flytur tilbyr seg. Uansett møtes vi for litt flysnakk over en kopp kaffe. 


I aktivitetskalenderen, som stadig er under utvikling (det kommer et innlegg når den er klar), vil du kunne se at dette gjentas en gang i måneden for all overskuelig fremtid. Det håpes at medlemmer støtter opp om dette nye og miljøfremmede tiltaket. Om man også tar med 10-20 kr for kaffe m/ påfyll, så dekkes forbruket, samtidig som litt ny miljøfremmende kapital bygges opp.

Ellers trenger vi frivillige medlemmer som ønsker å bidra til det sosiale, nettopp med å påta seg rollen som kaffe-vakter i de kommende måneder. Jobben er ikke definert, men den går primært ut på å tilrettelegge for en hyggelig dag. Om alle tar 1 vakt om året, så kommer vi langt. Alle er velkommen!

Bruk kontaktformen – her – og send en beskjed til «Generelt» dersom en vakt er av interesse.