Ny Cub-instruktør!

Vi ønsker Max Zierenberg velkommen som ny Cub-instruktør!
Max jobber på UTSA, og vil instruere i BFK når muligheten tilbyr seg.

Til de som ønsker utsjekk på Cub’en, så består programmet av 5 timer instruksjon. Når man har opparbeidet seg 20 timer halehjulserfaring, kan man gå videre med ski-utsjekk.
Programmet for ski består av ytterligere 5 timer instruksjon.

Med dette ønsker BFKs klubbskole dere en god høst!