Sommerhilsen og ekstraordinært årsmøte

Dugnad 30.05.2015Det ble gjennomført et ekstraordinært årsmøte i Bardufoss flyklubb 9. mai 2015. Det var 7 stemmeberettigede medlemmer tilstede. Odd-Arild Hansen ble valgt til ny revisor for en som hadde trukket seg og Dag-Helge Karslen ble valgt til 2. varamedlem.

Hele referatet finner du HER.

Det ekstraordinære årsmøtet ble kombindert med dugnad og det ble også avholdt en dugnad 1. juni. Det gjenstår fortsatt en del ting å gjøre med hangaren og det vil bli innkalt til flere dugnader i sommer. Vi kan glede oss over at den nye hangaren er blitt veldig fint, med bl.a. vesentlige oppgraderinger både strukturmessig, nye utvendige plater og nytt elektrisk anlegg.

Det vi venter på nå er at området omkring hangaren skal blir asfaltert. Vi regner med at det da blir problemfritt for en person å få flyene ut og inn av hangaren.

Det har ikke vært så stor aktivitet når det gjelder medlemsmøter og temamøter. Dette skyldes at tid og krefter har vært brukt på å få hangaren i orden. På den annen side er dugnadsaktiviteter en fin måte å få god kontakt med medlemmene på.

Styret arbeider også med planer om nytt klubbhus. Vi vil komme nærmere tibake til disse planene.

Begge flyene er nå i hangaren og fullt operative.

Når det gjelder skolevirksomheten har vi en elev som er godt i gang med utdannelsen til PPL.

Styret ønsker alle medlemmene en god flysommer og vi håper at det blir mange treff i Bardufoss i løpet av sommeren.
Mvh.
Styret