MOGAS

20-Litre-Jerry-Can-Fuel-Can-High-Quality-08mm

Gjeninnføring av Mogas for LN-DAY.
Etter at styret har gjennomgått gjeldende bestemmelser og    dokumentasjoner og etter kontakt med Brannsjefen er det vedtatt av styret å gjeninnføre bruk av Mogas på LN-DAY på betingelsene nedenfor. Prosedyrene er også godkjent av flytryggingsleder, operativ leder og teknisk leder.

Tekst: Tore Nitter

Her kommer de 10 bud: 

1. Flyet fylles fullt etter hver flyving.
2. Det benyttes skinntrakt.
3. Det benyttes forskiftsmessig jording
4. Det kjøpes inn 10 liters jerrykanner for lettere påfylling for de som ønsker det.
5. Det anskaffes håndpumpe for lettere påfylling for de som ønsker det.
6. Det anskaffes et hevertsystem for å kunne tappe av bensin ved overvekt.
7. Bensin skal lagres utenfor hangaren. Det anskaffes en egnet tilhenger for dette.
8. Det vil nøye bli overvåket at rutinene blir overholdt.
9. Det hele skal evalueres etter 2 mndr. for å bestemme om bruken av Mogas skal fortsette.
10. Det utarbeides instruks som vil publiseres i klubbhåndbok og ved oppslag.

Timeprisen vil bli redusert og det innføres et gebyr for de som allikevel velger å fylle Avgas 100LL i stedet for Mogas (for disse vil dermed timeprisen bli omtrent uendret). Disse takstene vil bli publisert i nærmeste fremtid.

Det kan bemerkes at LN-DAY har en fullvekt på 1156 kg. Dette innebærer at det kan fly med fulle tanker, fire personer på 80 kg og i tillegg 6 kg bagasje. Styret har derfor funnet ut av regelen om fulle tanker er forsvarlig.

Når alt er klart vil beskjed bli gitt. Vi er allerede godt i gang.

Styret 16.7. 2013

 

Tags:

Comments are closed