Redusert rullebaneseperasjon på Bardufoss

INGMRF-00095503-001

Redusert rullebaneseperasjon
Det er gjennomført redusert rullebaneseperasjon på Bardufoss. Det betyr at lufttrafikktjenesten kan tilby redusert atskillelsesminima på rullebanen. Kravet er redusert til 600 m seperasjon mellom småfly, mao inntil 3 fly på rullebanen samtidig.


Hensikten med redusert rullebaneseperasjon er at det ved skoleflyging skal være plass til flere fly i landingsrunden samtidig.

Det vil være mulig å be om standard rullebaneseperasjon, men da er det ikke sikkert at du får klarering til å fly landingsrunder når det er flere andre fly i runden.
Uansett vil ikke dette ha spesielt mye å si for de fleste av oss i flyklubben da vi i hovedsak flyr landingsrundetrening på kvelder og i helger.

Har du flere spørsmål om dette kan du ta kontakt med Hans Tore, Terje eller Fred