Nye navn på kontrollsentraler i Norge

Foto: Gaute Bruvik/Avinor

Foto: Gaute Bruvik/Avinor

Nytt navn på kontrollsentraler i Norge 6. mars 2014
Avinor endrer navn på sine kontrollsentraler i Norge på AIRAC-dato 6. mars.

Hele Norway FIR vil da tilhøre Norway ACC, istedenfor tidligere Oslo ACC, Stavanger ACC og Bodø ACC.
På radiomeldinger skal kallesignal Norway Control benyttes for hele landet ved kommunikasjon med enroute-tjenesten. Bodø Oceanic vil ikke være berørt av endringen.