Stikkordarkiv: lov

Ny lov for Bardufoss flyklubb

På årsmøtet 27.02.2016 ble det vedtatt en ny lov for Bardufoss flyklubb. Denne er nå godkjent av Norges Idrettsforbund (NIF) og lagt ut på klubbens nettside, her.

Denne loven inneholder kun mindre endringer gjort av NIF, som ikke vil ha noen større praktisk betydning for klubbens virke. I tillegg er, etter vedtak på årsmøtet, følgende avsnitt lagt til i §15 og gjelder for styrevalg ved årsmøter: «Ved valg av styre skal det tilstrebes at kun halve styret er på valg samtidig, og at de valgte medlemmene velges for to år. Varamedlemmer til styret skal fortsatt velges for ett år.»