Innkalling til årsmøte 2016

LN-DAY ute på en liten vintertur.

LN-DAY ute på en liten vintertur.

Det innkalles til årsmøte i Bardufoss flyklubb lørdag 27. februar 2016, kl. 16.

Årsmøtet avholdes i klubbens lokaler i Cargobygget, 2. etasje, vis-a-vis tårnbygget. Inngang fra vestsiden. Benytt ringeklokke utenfor inngangsdøren i 1. etasje. Om denne ikke virker, bruk telefon 95 73 47 32.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest to uker i forveien (dvs. senest lørdag 13. februar), via e-post. Bruk adressen: tnit@online.no

Fullstendig sakliste med sakspapirer vil bli lagt ut på klubbens hjemmeside senest en uke før årsmøtet.

 

Med vennlig hilsen

Styret BFK