Endrede krav for VFR-flyging om natten

Nattflyging kan være både morsomt og interessant, så lenge regelverket følges og de rette forhåndsregler tas!

Nattflyging kan være både morsomt og interessant, så lenge regelverket følges og de rette forhåndsregler tas!

Luftfartstilsynet har nå endret krav for flyging etter visuelle flygeregler om natten. Nå gjelder at VFR-flyging om natten er tillatt så lenge flysikten er minst 10 kilometer og skydekkehøyden er minst 2000 fot.

Vanlige krav om hinderseparasjon gjelder også om natten. Kravet for tettbebygde områder er minimum 1000 fot over høyeste hinder eller folkeansamling, innenfor en avstand på 600 meter. Kravet for alle andre områder er minimum 500 fot over høyeste hinder, innenfor en avstand på 150 meter. Kravene kan fravikes når det er nødvendig i forbindelse med avgang og landing.

Spesiell VFR er nå også tillatt om natten.

De endrede kravene kan leses i sin helhet i AIC-N.