Posts about natt

Endrede krav for VFR-flyging om natten

Luftfartstilsynet har nå endret krav for flyging etter visuelle flygeregler om natten. Nå gjelder at VFR-flyging om[…]