Årsmøtet 2013


BFKLørdag 23. februar kl. 16.00 gjennomfører Bardufoss flyklubb Årsmøte på Bardufosstun.

Her kommer årsmøtedokumenter for gjennomsyn ihht vedtektene. Det vil bli kopiert opp endel papirsett av årsmeldingene som vil ligge tilgjengelig under møtet. Dersom du ønsker å ha en papirkopi av Klubbhåndboken (gjeldende og/eller det nye forslaget) må dette printes ut og medbringes av den enkelte.

 

 

Saksliste
smøtet 2013 (pdf)

Årsmeldinger

Styrets årsmelding (pdf)

Hangarutvalgets årsmelding (pdf)

Skolesjefens årsmelding (pdf)

Teknisk årsmelding (pdf)

Flytrygging/Operativ årsmelding (pdf)

Flytjenestens årsmelding (pdf)

Kasserers årsmelding (pdf)

Andre dokumenter

Regnskap 2012 (pdf)

Regnskap og Budsjett for 2012 (xls)

Forslaget til ny Klubbhåndbok (pdf)

Gjeldende Klubbhåndbok (pdf)

Gjeldende vedtekter (pdf)