Årsmøtet

ToreNitter
Tore Nitter er gjenvalgt som leder i Bardufoss flyklubb.

Lørdag 23. februar gjennomførte Bardufoss flyklubb årsmøte. Møtet ble avholdt på Bardufosstun, og totalt 17 personer deltok.
Referatet fra Årsmøtet ligger under ´Dokumentarkiv´.

Av saker som ble behandlet og avgjort kan spesielt nevnes det nye styret. Dette består nå av 4 styremedlemmer mot tidligere 6.

Disse er:

Leder: Tore Nitter
Nestleder: Jørn Stangnes
Styremedlem: Guy Chaboud
Styremedlem: Dag Helge Karlsen

Som varamedlemmer ble følgende 2 personer valgt:
Vara: Dag Hugstmyr
Vara: Fred Roger Eilers

Videre ble timeprisen for LN-DAY bestemt økt med 24 kroner, og er nå på 1392,-. Dette med bakrunn i den generelle prisveksten siste år. LN-ACI´s timepris ble uforandret.
Det ble også bestemt å øke medlemskontigenten med 50 kroner fra 2014.