Endring av luftromsklasser

AvinorDen 7. mars 2013 ble det innført luftrom klasse C i Bardufoss og Tromsø TMA. Dette er et landsomfattende prosjekt, og vil innføres i alle TMA’er i Norge. Foreløpig vil det ikke bli innført på Evenes og muligens heller ikke på Andøya. I løpet av 2013 vil også kontrollsonene i Norge bli luftrom klasse C. Dette vil få innvirkning på trafikkavviklingen, da VFR-trafikk da vil bli separert fra IFR-trafikk. Hva luftrom klasse C innebærer finner dere i BSL F, vedlegg 2, klassifisering av ATS-luftrom.