Styrets nyttårshilsen

new-years

Nyttårshilsen til medlemmene.

Vi har nettopp gått inn i et nytt år og tiden er kommet for å se tilbake på det gamle året og gjøre seg noen tanker og nyttårsønsker for det nye året !


Tekst: Tore Nitter

Vi har i 2013 vært forskånet for ulykker eller uhell. Vi har heller ikke hatt store tekniske problemer med derav store ekstra utgifter.  Økonomien til klubben er relativt tilfredsstillende.

Det er derfor ikke planlagt noe økning i timeprisen på flyene, bare en lett økning i startavgiften for 2014. For å stimulere til økt flyving om vinteren har vi redusert timeprisen på begge flyene i perioden 15.10 til 15.2. Vi har også fått ordnet med WC som frøs og vi har anskaffet et system for å starte forvarming av motoren på LN-DAY pr. telefon. Vi vil i nærmeste fremtid gi nærmere informasjon om dette.

Aktiviteten i klubben har i 2013 vært ganske laber både når det gjelder flyving og øvrige aktiviteter. Styret har gjort forsøk på å øke engasjementet hos medlemmene og bedre miljøet ved å strukturere og øke aktivitetene. Et av hjelpemidlene er den nye aktivitetskalenderen knyttet til vår nye hjemmeside. Vi har også fått et nytt bookingssystem (MyWebLog) som har overtatt for KDS samt en ny og oppdatert Klubbhåndbok. Vår skolesjef Terje Bersvendsen skal ha mye av æren for gjennomføringen av disse tiltakene. Som dere vet sluttet imidlertid Terje som skolesjef hos oss 30.11. Han har selv gitt medlemmene en skriftlig begrunnelse for dette.
Styret er nå i ferd med å finne en ny skolesjef. Vedkommende vil få nye utfordringer, bl.a. i forbindelse med en omfattende endring i skolestrukturen (ATO).

Det har i lengre tid fra enkelte hold vært klaget på dårlig miljø i klubben. Styret har følt et stort ansvar i denne forbindelsen og har søkt å styrke miljøet ved forskjellige tiltak (noen nevnt ovenfor).  Dette arbeidet vil fortsette i 2014. Styret planlegger bl.a. å analysere hva medlemmen mener om miljøet og hva som ligger bak påstandene om et dårlig miljø. Det vil da bli lettere å finne de riktige miljøfremmende tiltak. Vi vil også gjerne høre medlemmenes mening om mange andre ting som har med klubben å gjøre. I nærmeste fremtid vil derfor styret gjennomføre en nettbasert spørreundersøkelse. Dette er nødvendig da det er sterkt begrenset hvilken informasjon vi får gjennom medlemsmøter, temakvelder, lørdagskaffe og andre sammenkomster siden så få møter opp.  Styret får også svært få direkte henvendelser fra medlemmene. Vi ber om at så mange som mulig svarer på denne undersøkelsen da resultatet vil ha stor betydning for det videre klubbarbeidet. Resultatet vil bli publisert på hjemmesiden.

Mange lurer vel på hva som skjer på Mogas-fronten. Styret har jo gjort et prinsippvedtak der vi går inn for bruk av Mogas for LN-DAY på visse betingelser. Disse betingelsene skal sikre at bruken blir like sikker som bruk av 100LL. Det er imidlertid forskjellige grunner til at vi ikke er kommet i gang med Mogas ennå og styret vil komme med nærmere informasjon om dette utpå nyåret.

Som dere har forstått er det nå sikkert at hangar og klubbhus må flyttes og det er satt ned et flytteutvalg som jobber med dette. I neste omgang vil det bli nødvendig å engasjere hele klubben og vi håper at dette blir en spennende, hyggelig og miljøfremmende prosess. 

Styret oppfordrer tilslutt alle til å komme på årsmøtet 22. februar. Der vil vi komme med en mer fullstendig oversikt over klubbdriften i  2013. 

Styret ønsker herved alle medlemmene et Godt Nyttår med håp om et nytt giv for Bardufoss flyklubb i 2014 !

Styret 31.12.2013.

Tags:

Comments are closed