Årsmøte

BFKlogo_NoBackroundDet innkalles herved til årsmøte i Bardufoss flyklubb
lørdag 22. februar kl.1600.
Møtet er flyttet til Bardufoss flystasjon.
Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelige på klubbens hjemmeside senest en uke før årsmøtet.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet (altså senest lørdag 8. februar).

Sted for årsmøtet er endret til Bardufoss flystasjon (inngangen der et står et helikopter på en søyle, avkjøringen før flyklubben når man kommer fra Andselv).
Vi forsøker å gå inn puljevis gjennom vakta og jeg ber flest mulig møte utenfor vaktbua
kl. 15:50. Dersom noen blir forsinket kan man henvende seg i vakta. Ved spørsmål ta kontakt med leder på telefon 95 73 47 32.

Vi minner om at for å ha stemmerett på årsmøtet må kontingent for 2014 være betalt.

Vi minner også om at saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende senest en uke før årsmøtet, dvs. lørdag 15.2. Saker kan sendes på epost til styreleder@bardufossflyklubb.no, eller tiltnit@online.no