Resultat av spørreundersøkelse

20-Litre-Jerry-Can-Fuel-Can-High-Quality-08mmResultatet av Mogas spørreundersøkelsen

Bardufoss flyklubb gjennomførte for en tid tilbake en spørreundersøkelse blandt klubbens medlemmer vedrørende bruke av Mogas på LN-DAY.
Styret har mottatt 26 svar (svarprosent på 52%), og legger her ut resultatet av undersøkelsen.

 

Tekst: Tore Niter

Gjennomgang av spørsmål og svar: 

Spørsmål 1: Har du lese styrets utredning fra Mogas?

Ja: 25 (96%)
Nei: 1 (4%)

Spørsmål 2: Støtter du klubbens planlagte bruk av Mogas til LN-DAY?

Ja: 21 (81%)
Nei: 5 (19%)

Kommentar: Vi har fått kontakt med to av de som svarte nei og disse svarte vesentlig ut fra seg selv om ikke for klubben som helhet, så deres svare kan egentlig kategoriseres som Ja.

Spørsmål 3: Ønsker du fortsatt å benytte LN-DAY dersom det er Mogas på tankene?

Ja: 24 (92%)
Nei: 2 (8%)

Kommentar: Den ene som svarte Nei har ikke fløyet LN-DAY de siste år.

Spørsmål 4: Tror du at du vil fly mer dersom du får mulighet til å fylle Mogas (og timeprisen blir 100 kroner lavere?)

Ja: 7 (27%)
Nei: 19 (73%)

Spørsmål 5: Vil du heller betale 100 kroner mer pr. flytime fremfor å fylle flyet med jerrykanner og ha din del av ansvaret for å frakte Mogas fra bensinstasjonen?

Ja: 17(65%)
Nei: 9 (35%)


Analyse av resultatet.

De 26 personene som ikke har svart har bare vært ansvarlig for 8% av flytimene hittil i år. Vi kan derfor si at de som har svart gir en god representasjon for klubben.

Medlemmen har generelt ikke noe i mot at Mogas benyttes, men de fleste vil heller betale ekstra fremfor å få mer arbeid. Det er en gruppe på 9 personer (de som har svart Nei på spørsmål 5) som sterkt ønsker innføringen av Mogas og 7 av disse tror også de vi fly mer om Mogas blir tilgjengelig. Nevnte gruppe på 9 personer er ansvarlig for 90 av de 155 timene (58%) som LN-DAY har fløyet hittil i år.  Av disse 90 timene er 50 timer skoling, 11 timer flytjeneste, 4 timer ferging og 25 timer privat.

Styret har lagt opp til at av en besparelse med Mogas på kr. 150 pr. flytime skal kr. 100 tilfalle piloten og kr. 50 tilfalle klubben.

Dersom vi derfor regner med at klubben får en inntekt på kr. 150 pr. flytime for ferging og flytjeneste og kr. 50 pr. flytime for den øvrige flyging gir dette en inntekt via disse 9 personene på kr. 150 x 15 + kr. 50 x 75 = kr. 6000. Inntekten pr. år vil imidlertid bli noe høyere enn dette da beregningen er gjort ut fra flyging inntil 4.9.13

Basert på grunnlaget ovenfor ser man at det er relativt lite å tjene økonomisk på å innføre Mogas.

Det er også utgifter forbundet med bruk av Mogas, f.eks. tilhenger, fornying av jerrykanner o.l.

I 2011 brukte LN-DAY 60% Mogas og 40% Avgas, men da var det ingen differensiert timepris (all fortjenesten gikk til klubben).

Ved innføring av Mogas er det imidlertid mulig at flere enn de nevnte 9 personene vil fylle Mogas, i allefall til en viss grad. Derved vil økonomien bedres.

Konklusjon.

Før BFK starter med Mogas ønsket styret å høre medlemmenes mening om Mogas.

I følge den gjennomførte spørreundersøkelsen er det meget få medlemmer som er i mot bruk av Mogas. Noen få av medlemmene som står for over halvpartene av flytimene, ønsker å fylle og frakte Mogas.

Styret legger nå opp til valgfrihet, ved at de som vil kan fylle og frakte Mogas. De som gjør det får en redusert timepris. Dette gir en fleksibilitet. Gjennom skjerpede og gode prosedyrer skal sikkerheten ivaretas. Reduksjon av bruken av Avgas gir mindre utslipp av bly slik at klubben fremstår oså med en positiv miljøprofil.

Etter gjennomført spørreundersøkelse opprettholder styret derfor sitt vedtak om innføring av Mogas på nytt og dette vil starte så snart alle praktiske detaljer er på plass.

Styret BFK 6.9.2013.