Flytting av Bardufoss flyklubb – status

hangar

Allerede da den nye hangaren til BFK ble bygget i 1983, var det klart at lokaliseringen var midlertidig. Nå har den vært midlertidig i 30 år selv om flyttespøkelset har hengt over oss en stund.
Tekst: Jørn Stangnes
På 139 Luftving Bardufoss flystasjon skal det bygges en ny brannstasjon. Når denne nye brannstasjonen er ferdigstilt og tatt i bruk, må vi regne med at vi også må flytte. Avinor har blant annet et behov for mer taxi areal der hvor vår hangar nå står. Brannstasjonen skulle påbegynnes i høst, men den er blitt utsatt. Man regner nå med at brannstasjonen vil stå ferdig i 2015.
Det har vært møter mellom BFK og 139 Luftving med tanke på å finne en ny tomt til flyklubben. En tomt (i området hvor den gamle militærterminalen lå) var avklart og skulle måles ut i høst, men det har dukket opp nye momenter hos Luftvingen som gjør at tomtevalget må revurderes. Det planlegges flere møter i den anledning i høst med AVINOR og andre aktører, og BFK vil være representert.

Vi vil legge ut ny informasjon når tomtevalget er avklart.

På vegne av styret
Jørn Stangnes