God Jul og Godt Nytt År!

DenNyeHangarenTextKjære alle klubbmedlemmer!
Året som har gått har vært et merkeår i klubbens historie. For første gang har vi fått en fast plass å være ved at vi har undertegnet en festekontrakt på 30 år med Avinor. Vår tomt er på 1000 kvadratmeter og stor nok både for hangaren vår og et eventuelt fremtidig klubbhus.

Høsten har gått med til å flytte hangaren til det nye tildelte området. Vi kom sent i gang med dette arbeidet, noe som ikke var vår skyld, men lørdag 13.12. var hangaren flyttet og portene hengt opp. Vi kan derfor gå julen i møte i trygg forvissning om at flyene står trygge i hangaren.

Tekst: Tore Nitter

Dette arbeidet har tatt ca. 3 måneder og det har medgått vel 500 dugnadstimer. I alt 22 medlemmer har deltatt, omtrent alle medlemmer som bor innen en rimelig avstand fra Bardufoss. Dugnaden har bidratt til å lære hverandre bedre å kjenne og alle har vist en fin og positiv holding tll arbeidet. Styret takker alle for en flott innsats. Bildet viser noen av dugnadsgjengen foran den nye hangaren!

Men vi er ikke ferdige ennå. Det viktigste som gjenstår er den elektriske innstallasjonen. Vil vil satse på god belysning både innendørs og utendørs og i stedet for den gamle teknikerbrakka vil vi innrede et eget teknikerrom inne i hangaren. Vi ber alle medlemmene komme med kommentarer til den elektriske installasjonen. Straks over nyttår vil vi foreta en befaring og bestemme lyspunkter og kontakter.

På litt lengere sikt må klubben bestemme om vi skal bygge et klubbhus i forlengelse av hangaren. Vi har mulighet for å begynne dette arbeidet allerede til våren og planene om dette vil bli lagt frem for medlemmene slik at dere kan ta stilling til dette før og under årsmøtet 28.2.15.

En annen stor begivenhet er at vi har fått en ny skolesjef i klubben, nemlig Ole Holdø. Han er en tidligere Widerøe-pilot. Med sin lange og omfattende erfaring vil han bli en viktig resurs for klubben. Vi ønsker han hjertelig velkommen. Vi vll senere komme med en mer fyldig presentasjon av Ole.

Styret i Bardufoss flyklubb ønsker alle medlemmer en riktig God Jul og et Godt Nyttår!