Midlertidige klubblokaler

NyHangar1Flyttingen er i gang.
Strøm til brakke og hangar er kuttet og det er opprettet midlertidige klubblokaler i 2. etg. i Cargo-bygget vis-a-vis tårnet (på østsiden). Her er oppholdsrom med kjøkken, WC og dusj. Vi håper også å bruke et tilstøtende rom for datautstyr, debriefing o.l. Det vil ikke bli anledning til å gå direkte inn på flyplassområdet fra Cargo-bygget, til dette må den vanlig porten med nøkkelkort benyttes.

Vi har foreløpig bare fått utlevert 6 nøkler. For de som ikke får utlevert egen nøkkel vil det henge en nøkkel i teknikerbrakka inne i hagaren, ved siden av reisedagboka til LN-ACI. Teknikerbrakke vil om kort tid bli flyttet ut av hangaren, men vil beholde sin funksjon. Det er viktig at nøkkelen til Cargo-bygget blir hengt tilbake i teknikerbrakka etter bruk. Dersom man ikke finner nøkkelen betyr det sannsynligvis at den er i bruk av noen som benytter lokalene i Cargo-bygget.

Ved spørsmål om dette kontakt meg på telefon 95 73 47 32.

 

Tore Arnstein Nitter
tnit@online.no