Hangaren må flyttes

Screenshot_hangarFlyklubben må flytte.
Lokaliseringssaken er nå endelig avsluttet. Det er bestemt at vi må flytte ca. 40 meter nordøst. Dette er det såkalte alternativ 3. På kartet vil hangar/brakke bli plassert inni den skraverte firkanten (denne firkanten er feste-arealet vårt).  

Klubben, også i samarbeid med NLF, arbeidet iherdig for at vi skulle få bli der vi er, men flyplassledelsen var helt klar på at dette ikke var noe alternativ ut fra trafikk-og sikkerhetssynspunkter.
 

 

Tekst: Tore Nitter

Vi har imidlertid fått aksept for, slik det ble krevd i vedtaket på de ekstraordinære årsmøtet, at klubben ikke skal
belastes med flytteutgifter.
Vi får en festekontrakt på 30 år, noe som gjøre at vi vil kunne søke om tippemidler
Avinor skal finne en entreprenør/prosjektleder til oppdraget. Vi blir stående på Avinors grunn. 

Vi må nå se framover. Den nye plasseringen blir bra for oss, med utkjøring for flyene på begge sider og i begge retnnger. Endel ting vil bli bedre enn der vi er nå. Området ligger litt høyere og dermed kan vi håpe å slippe vannplagen i hangaren. Vi vl også slippe at vannet fryser om vinteren og vi vil få vann/WC i brakka. Men vi må være forberedt på mye dugnadsarbeide. I forbindelse med flyttingen har vi muligheten for en viss renovering og/eller praktiske endringer i tillegg til det vi har nevnt.  Vi må tenke igjennom dette og kom gjerne med forslag! 

Fundamentet til hangaren skal stå ferdig før det blir snakk om å begynne å demontere hangaren. Det tas sikte på en flytting så snart som mulig (sommer/høst), men dette vil avhenge av entreprenøren. Vi vil ikke risikere å stå uten tak over hodet når vinteren kommer.
Nærmere informasjon om gangen i saken vil bli gitt fortløpende. 

Mvh
Tore

Trykk på bildet for større visning, eller trykk pdf linken under bildet.

Ny lokalisering Hangar

Ny lokalisering (pdf)