Oppdatert informasjon vedrørende bakgrunnssjekk

18.11.2022 – 01.02.2023

Fra 1.1.2022 trådte det i kraft en endring i regelverket som gjorde at bakgrunnssjekker godkjent etter denne datoen kun var gyldige i 12 måneder. ID-kort produsert etter denne datoen, har fulgt utløpsdato på bakgrunnssjekk og dermed også hatt inntil 12 måneders gyldighet.

Luftfartstilsynet varsler nå endringer i prosess for utvidet bakgrunnssjekk. De har etablert en digital løsning i samarbeid med KRIPOS for en årlig kontroll av godkjente bakgrunnssjekker. Den enkelte søker som har fått sin bakgrunnssjekk godkjent etter 1.1.22 trenger ikke å sende inn en ny søknad om bakgrunnssjekk, da dette fremover vil erstattes med en automatisk årlig kontroll.

Bakgrunnssjekken vil dermed være gyldig så lenge den årlige kontrollen er bestått. Du vil bli varslet av Luftfartstilsynet før den årlige kontrollen blir gjennomført for å bekrefte eller avkrefte om du fortsatt har behov for bakgrunnssjekk.

Dersom din bakgrunnssjekk ble godkjent FØR 1.1.22, er den gyldig i inntil 5 år eller senest til 30.6.2024 – den datoen som inntreffer først. Når denne bakgrunnssjekken nærmer seg utløp, må du søke om en ny på vanlig måte, før du etter dette vil inngå i den årlige vasken.

Ved å logge inn på «Min side» på www.luftfartstilsynet.no, kan du se både når bakgrunnssjekken din ble godkjent og når den utløper. Har du ytterligere spørsmål om hva som gjelder for deg og din bakgrunnssjekk, kontakt Luftfartstilsynet på bakgrunnssjekk@caa.no eller 75 58 50 00.

Hvordan påvirker dette ID-kortet mitt?

Utløpsdatoen på ID-kortet ditt avgjør når du må søke om nytt ID-kort.

Dersom du fortsatt har tjenstlig behov for ID-kort når gammelt kort utløper, må du sende inn ny søknad om ID-kort på https://avinor.no/idkort. Dersom du fikk godkjent din bakgrunnssjekk etter 1.1.2022 er det kurskrav eller lengden på kontrakten din som styrer utløpsdatoen på ditt ID-kort – maksimalt 5 år.