Stikkordarkiv: adgang

Endringer i Bakgrunnssjekk og Fornyelse av ID-kort for BFKs Medlemmer

Viktige endringer som kan påvirke din tilgang på Bardufoss Lufthavn. Disse endringene gjelder fornyelse av ID-kort og bakgrunnssjekker, en prosess som direkte berører alle våre medlemmer.

Hva Har Endret Seg?
Fra 1. januar 2022, ble det innført nye regler om bakgrunnssjekker. Dette påvirker alle som har fått bakgrunnssjekk før denne datoen. Det viktige her er følgende:

  • Årlig Oppdatering:
    Hvis du har gjennomgått en bakgrunnssjekk etter 1. januar 2022, er du nå del av en årlig revisjon av slike sjekker.
  • Fornyelse Før Juni 2024:
    Har du fått bakgrunnssjekk før 1. januar 2022, må du søke om ny bakgrunnssjekk før utgangen av juni 2024. Dette er kritisk for å opprettholde gyldigheten av ditt ID-kort og tilgangen til flyplassfasiliteter.
  • Endring i ID-kortets Gyldighet:
    ID-kort med utløpsdato etter 30. juni 2024, basert på bakgrunnssjekker gjort før 1. januar 2022, vil ikke lenger være gyldige etter denne datoen.

Hvordan Påvirker Dette Deg?

Les videre

Krav til korrekt nettleser ved gjennomføring av kurs for ID-kort

Når man gjennomfører kurs for ID-kort må dette gjennomføres på en av de fire følgende nettlesere: Edge, Safari, Chrome eller Firefox. Nettleseren må være oppdatert med nyeste programvare, da eldre programvarer ikke er støttet av Avinor sitt kursprogram. 

Om man gjennomfører kurs på andre nettlesere eller nettlesere med eldre programvare kan det være at kurs ikke setter seg som godkjent på Mitt ID-kort selv om du har fullført disse. Kursene må da gjennomføres på nytt i korrekt nettleser, eller etter at man har oppdatert nettleseren sin med nyeste programvare. 

Ta kontakt med kurssenteret kurssenteret@avinor.no ved spørsmål om dette. 

Oppdatert informasjon vedrørende bakgrunnssjekk

18.11.2022 – 01.02.2023

Fra 1.1.2022 trådte det i kraft en endring i regelverket som gjorde at bakgrunnssjekker godkjent etter denne datoen kun var gyldige i 12 måneder. ID-kort produsert etter denne datoen, har fulgt utløpsdato på bakgrunnssjekk og dermed også hatt inntil 12 måneders gyldighet.

Luftfartstilsynet varsler nå endringer i prosess for utvidet bakgrunnssjekk. De har etablert en digital løsning i samarbeid med KRIPOS for en årlig kontroll av godkjente bakgrunnssjekker. Den enkelte søker som har fått sin bakgrunnssjekk godkjent etter 1.1.22 trenger ikke å sende inn en ny søknad om bakgrunnssjekk, da dette fremover vil erstattes med en automatisk årlig kontroll.

Les videre

Adgang til ENDU uten ID-kort

På Bardufoss har det ikke vært etablert en egen lufthavnvakt i tårnets åpningstid, slik det er ved mange andre flyplasser. Det har derfor vært usikkerhet rundt hvem som kan slippe inn og ut gjesteflyvere eller medlemmer av BFK som av en eller annen grunn ikke har adgangskort.

For å få klarere regler tok klubben initiativ til et møte om dette og 02.10.2015 møttes Avinor-sjef, kvalitetsleder flyplassdrift, ansvarshavende for security og undertegnede.

Den viktigste konklusjonen er at fra nå av vil Brannstasjonen fungere som en lufthavnvakt. De vil ha denne funksjonen i hele flyplassens åpningstid. Det telefonnummeret som skal brukes er 77 89 62 17. Klubben har fått fullmakt til å distribuere dette nummeret til alle medlemmene og det vil også bli publisert på hjemmesiden.

Noen har tidligere bedt meteorologene slippe seg inn på plassen. Det vil heretter ikke være aktuelt. For å bli sluppet inn må man ha gyldig flysertifikat og legitimasjon.

Om man har behov for å gå ut og inn av plassen mange ganger i løpet av en begrenset periode (inntil en måned) og ikke har adgangskort er det også mulig å få et såkalt Besøkskort. For å få et slikt kort kontaktes Avinor.