Adgang til ENDU uten ID-kort

På Bardufoss har det ikke vært etablert en egen lufthavnvakt i tårnets åpningstid, slik det er ved mange andre flyplasser. Det har derfor vært usikkerhet rundt hvem som kan slippe inn og ut gjesteflyvere eller medlemmer av BFK som av en eller annen grunn ikke har adgangskort.

For å få klarere regler tok klubben initiativ til et møte om dette og 02.10.2015 møttes Avinor-sjef, kvalitetsleder flyplassdrift, ansvarshavende for security og undertegnede.

Den viktigste konklusjonen er at fra nå av vil Brannstasjonen fungere som en lufthavnvakt. De vil ha denne funksjonen i hele flyplassens åpningstid. Det telefonnummeret som skal brukes er 77 89 62 17. Klubben har fått fullmakt til å distribuere dette nummeret til alle medlemmene og det vil også bli publisert på hjemmesiden.

Noen har tidligere bedt meteorologene slippe seg inn på plassen. Det vil heretter ikke være aktuelt. For å bli sluppet inn må man ha gyldig flysertifikat og legitimasjon.

Om man har behov for å gå ut og inn av plassen mange ganger i løpet av en begrenset periode (inntil en måned) og ikke har adgangskort er det også mulig å få et såkalt Besøkskort. For å få et slikt kort kontaktes Avinor.