Endringer i Bakgrunnssjekk og Fornyelse av ID-kort for BFKs Medlemmer

Viktige endringer som kan påvirke din tilgang på Bardufoss Lufthavn. Disse endringene gjelder fornyelse av ID-kort og bakgrunnssjekker, en prosess som direkte berører alle våre medlemmer.

Hva Har Endret Seg?
Fra 1. januar 2022, ble det innført nye regler om bakgrunnssjekker. Dette påvirker alle som har fått bakgrunnssjekk før denne datoen. Det viktige her er følgende:

 • Årlig Oppdatering:
  Hvis du har gjennomgått en bakgrunnssjekk etter 1. januar 2022, er du nå del av en årlig revisjon av slike sjekker.
 • Fornyelse Før Juni 2024:
  Har du fått bakgrunnssjekk før 1. januar 2022, må du søke om ny bakgrunnssjekk før utgangen av juni 2024. Dette er kritisk for å opprettholde gyldigheten av ditt ID-kort og tilgangen til flyplassfasiliteter.
 • Endring i ID-kortets Gyldighet:
  ID-kort med utløpsdato etter 30. juni 2024, basert på bakgrunnssjekker gjort før 1. januar 2022, vil ikke lenger være gyldige etter denne datoen.

Hvordan Påvirker Dette Deg?

Som klubbmedlem må du være proaktiv i denne fornyelsesprosessen for å forhindre at du mister tilgang.

Viktig å Huske:

 • Sjekk Utløpsdatoen: Du kan selv sjekke utløpsdatoen for din bakgrunnssjekk på Luftfartstilsynets nettside.
 • Tidsfrister: Ikke overse tidsfristene. Forsinkelse kan bety at du mister tilgangen til nødvendige områder og ressurser på flyplassen.
 • Spørsmål: Eventuelle spørsmål om prosessen kan rettes til Luftfartstilsynet.