Revisjon av sjekklister for LN-DAY

Sjekklistene til LN-DAY er revidert og gjelder fra i dag, torsdag 10. september. Dette gjelder den normale sjekklisten, nødsjekklisten og DI-sjekklisten. Alle som skal være fartøysjef på DAY må sette seg inn i alle sjekklistene før flyging. Det vil antakeligvis holde for de fleste å sette av 30 minutter til lesing, så det er ikke all verdens med tid som kreves.

Den normale sjekklisten vil se ganske kjent ut for de som har flydd DAY tidligere, men innholdet i den er tro mot Flight Manualen i større grad enn den forrige sjekklisten var. Hensikten er at sjekklisten skal være bedre tilpasset VFR-flyging, som det flys absolutt mest av i Bardufoss flyklubb. Særlig er det kuttet ned på sjekklistelesing i forbindelse med avgang og landing, slik at man får mer tid til utkikk. Den utvidede sjekklisten har gjennomgått en tilsvarende revisjon, med oppdaterte forklaringer til hvert punkt. Legg merke til at punktene «control lock removed» og «documents checked» før oppstart, er flyttet fra den normale sjekklisten til DI-sjekklisten.

Som kjent så skal man følge Flight Manualens kapittel 4, hvis man ønsker å deviere fra den normale sjekklisten. Dette gjelder eksempelvis operasjoner på soft field (våt bane på Engeløya) eller rough field (Elvenes), ved maximum performance take-off eller landing (over hinder).

Det vil komme en egen IFR-sjekkliste på et senere tidspunkt, som vil ha noen ekstra punkter som er relevant for slik flyging.

Nødsjekklisten er blitt utformet helt på nytt og har fått samme design som den normale sjekklisten, med fargekoding. Den har nå fått plass på et tosidig A4-ark. Hensikten er å gjøre nødsjekklisten mer lettlest samt korte ned tiden man bruker på å bla seg til rett sjekkliste. Sjekklistene for Precautionary Landing og Ditching inneholder noen punkter hvor fartøysjef skal velge mellom to alternativer. Disse stedene er det blitt mer visuelt tydelig at man må ta et valg. Jeg synes personlig at alt dette er en stor forbedring fra det gamle heftet som ligger i flyets sidelomme. Som kjent så skal alle nødsjekklistene for motorstopp og motorbrann kunnes utenat av fartøysjef.

DI-sjekklisten inkluderer nå en forenklet walk-around som kan benyttes om man selv flyr flere flyturer samme dag. Hensikten er at hvis man selv var fartøysjef på forrige tur, så trenger man kun å sjekke de viktigste punktene på nytt om man også er fartøysjef på neste tur. Det vil si olje, drivstoff, strukturelle skader osv. Disse punktene er markert med en stjerne (*). Det er også skrevet inn en passasjerbrief, som fartøysjef kan bruke som utgangspunkt for gjennomgang av sikkerheten ombord.

Det vil arrangeres et temamøte i løpet av september eller oktober, hvor vi gjennomgår hver sjekkliste punktvis. Dette kan også være nyttig for de med mange timer på DAY. Temamøtet vil bli annonsert god tid i forveien.

De nye sjekklistene finnes under Dokumenter, Fly og LN-DAY. Alternativt, klikk her.