Sommersesongen i flyklubben

Det har ikke blitt publisert så mange nyhetssaker om hva som skjer i Bardufoss flyklubb denne sommeren. Dette skyldes selvsagt ikke at aktivitetsnivået i flyklubben har vært lavt! Snarere tvert i mot så er dette en følge av at det arbeides hardt i kulissene på flere områder, slik at skriving av nyhetssaker har blitt nedprioritert. Her følger en oppsummering av det som rører seg i flyklubben for tiden.

Covid-19

Vi husker alle da pandemien slo inn over Norge med full kraft i mars. Dette rammet også flyklubbene hardt da det ble innført et generelt forbud mot flyging etter visuelle flygeregler i hele landet, i tillegg til at det i praksis ble umulig å arrangere dugnader i flyklubben. Siden da har det blitt åpnet opp for mer eller mindre normal aktivitet, forutsatt at de til enhver tid gjeldende smittevernsregler blir fulgt.

Sommersesongen har så langt vært god. I perioden juni-august har det så langt blitt flydd 81 turer med LN-DAY og 21 turer med LN-ACI. Det har også vært gjennomført noe skoleflyging med begge flyene og noen flytjenesteoppdrag. NLFs Flytjeneste, som Bardufoss flyklubb er en del av, gjennomfører blant annet flysøk etter savnede personer og andre samfunnsnyttige oppdrag.

Dessverre ble skisesongen i år avlyst, da det generelle flyforbudet i Norge fortsatt var i kraft på den tiden av året. Dette er vanligvis den travleste perioden for LN-ACI, som flys på ski om vinteren til en rekke landingssteder i landsdelen. Dette er vanligvis et tilbud som er populært blant medlemmene.

Fra en flytur med LN-ACI i Skoelvdalen før pandemien brøt ut i mars. FOTO: Bardufoss flyklubb

Nært ferdigstillelse av det nye klubbhuset

Det har vært jobbet hardt med å bygge flyklubbens nye klubbhus i forlengelse av hangaren på Bardufoss lufthavn, over flere år. Alt det utvendige arbeidet ble ferdig i 2019, mens noe gjenstår innvendig. Bygget ble ferdig isolert i vår og veggplater ble satt på.

Det som gjenstår er å ferdigstille bad og kjøkkenkrok. Flyklubben har allerede fått donert flere møbler fra velvillige medlemmer, noe som er svært gledelig. Det satses hardt på å få ferdigstilt klubbhuset i løpet av året.

Innsiden av det nye klubbhuset tar form og donerte møbler hentes. FOTO: Bardufoss flyklubb

Revidering av prosedyrer

Det jobbes også med en fremtidig revisjon av sjekklistene til begge flyklubbens fly. Dette ventes å være klar i løpet av de kommende ukene og beskjed vil bli gitt til alle medlemmer før de nye prosedyrene trer i kraft. Undertegnedes håp og forventning, er at de nye sjekklistene vil forenkle hverdagen i luften for medlemmene betydelig.

Etter dette står også en revisjon av klubbhåndboken for tur. Den siste revisjonen ble foretatt i 2013 og mye har endret seg i flyklubben siden da. Klubbhåndboken er flyklubbens regelverk, som beskriver alt fra hvordan flyene skal opereres til de administrative områdene. Dette er et noe mer omfattende arbeid som vil pågå gjennom høsten og forhåpentligvis publiseres vil vinteren.

Styremedlem og flytryggingsleder Lars foran LN-ACI. FOTO: Bardufoss flyklubb

Arrangementer

Flere har ønsket at flyklubben skal arrangere en åpen dag, slik det har blitt gjort med stor suksess i tidligere år. Det jobbes med planer for dette, men det er per i dag noe usikkert om dette vil bli gjennomført i år. Dette er hovedsakelig av hensyn til arbeidsmengden som må legges inn i et slikt arrangement, samt av hensyn til smittevern.

Etter avgang fra Elvenes i Salangen. FOTO: Bardufoss flyklubb