FORF-seminar avholdt på Gardermoen

Bildetekst.

Ole Petter Parnemann fra Politidirektoratet var første foredragsholder og snakket om de nye politidistriktene.

Den 19. og 20. november ble årets FORF-seminar arrangert på Gardermoen. FORF er en paraplyorganisasjon for den frivillige redningstjenesten i Norge. Samlet takler medlemsorganisasjonene oppdrag både på land, sjø og i luften.

Det var over 200 frivillige som møtte opp. Bardufoss Flyklubb var representert med sitt lokalkorps i NAKs Flytjeneste, sammen med andre lokalkorps fra hele landet. NAKs Flytjeneste organiserer all samfunnsnyttig flytjeneste, utført av flyklubber tilsluttet Norges Luftsportforbund. Et eksempel på slik tjeneste er søk- og redningsoppdrag.

Se også (ekstern lenke): FORF.NO – Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum

Se også (ekstern lenke): NAKs Flytjeneste | Norges Luftsportforbund

Foruten en rekke foredragsholdere fra FORF og medlemsorganisasjonene, stilte representanter fra Justis- og beredskapsdepartementet, Politidirektoratet, Sør-vest politidistrikt, Helsedirektoratet, Direktoratet for nødkommunikasjon, Forsvarets forskningsinstitutt, Rogaland alpine redningsgruppe og islandske ICE-SAR. Det ble også holdt en paneldebatt, hvor de tilhørende kunne stille spørsmål og diskutere med foredragsholderne. En rekke produsenter av redningsutstyr stilte også opp på stands.

Det var et bredt faglig innhold på seminaret. Et av temaene var de nye politidistriktene som er under utrulling og hvilken betydning dette vil få for redningstjenesten. Antallet politidistrikt skal reduseres fra dagens 27, til 12. Antallet lokale redningssentraler (LRS) vil endres tilsvarende. Hensikten er å øke politiets kapasitet og effektivitet, samt styrke fagmiljøene innad i distriktene. Det ble også gitt informasjon om Nødnett, som nå er operativt i hele landet og brukes av alle FORFs medlemsorganisasjoner.

Probability of Detection (POD) er et begrep som ble grundig diskutert på seminaret. Dette er et stadig mer aktuelt begrep som sier noe om hvilken sannsynlighet et redningskorps har for å gjøre et funn under en redningsaksjon. Dette betinger at det søkes i det området hvor den eller de savnede befinner seg. Ut fra en bedømmelse av POD, kan man evaluere pågående søk og eventuelt endre søksstrategien.

Seminaret ble avrundet med et foredrag av Dagbjartur Brynjarsson fra ICESAR, som er FORFs islandske søsterorganisasjon. Han fortalte om oppbygningen av redningstjenesten på Island og hvordan de samhandler med de andre etatene og lokalbefolkningen. Styreleder i FORF, Odd Kulø, understreket at de to søsterorganisasjonene vil fortsette sitt samarbeid, om utveksling av kunnskap og erfaring.

Se også (ekstern lenke): ICESAR – Frontpage