Stikkordarkiv: jubileum

Åpen dag og 70 år på vingene

20161106_151230

Flyklubbens Cessna 172, LN-DAY, etter siste flytur under åpen dag, søndag 6. november.

Søndag 6. november arrangerte Bardufoss Flyklubb åpen dag. 15 flyinteresserte personer i alle aldre møtte opp, i tillegg til 7 av klubbens medlemmer. Blant de fremmøtte var også en journalist fra Folkebladet, som dokumenterte det hele. Avinor hadde tilrettelagt for parkering under arrangementet.

Klokken 12 ble dagen innledet med at klubbens leder, Tore A. Nitter, holdt et kort innlegg om flyklubben og dens historie. Etterpå fikk de fremmøtte informasjon om privatflygersertifikatet, PPL(A), og hvilket utdanningsopplegg flyklubben tilbyr.

Se også (ekstern lenke): Nord-Norges eldste på vingene i 70 år – Folkebladet

Flyklubben serverte gratis vafler, pølser, kaffe og brus under arrangementet. Det var ellers god stemning blant de fremmøtte og de som hadde spørsmål om pilotutdanning, fikk svar på disse.

Se også: Flyskolen

Etter innledningen, fikk de fremmøtte anledning til å kjøpe flyturer til rabatterte priser, i anledning åpen dag. Mange benyttet seg av tilbudet og det ble fløyet totalt ni turer med klubbens fly – fire med Cessna 172 og fem med Piper Cub. Hver tur var på et kvarter og gikk til steder i nærområdet, mellom Finnsnes i vest og Kirkesdalen i øst. En av turene gikk også helt opp til Istindan, som på sitt høyeste rager 1489 meter over havnivå. Det ble fløyet helt fram til minutter før solnedgang, med god service fra flytårnet hele dagen.

Det var dog ikke helt tilfeldig at flyklubben arrangerte åpen dag på dette tidspunktet. Bardufoss Flyklubb ble stiftet av Ole Reistad i 1945, men klubben fikk sitt første fly først året etter. I år er det dermed 70-årsjubileum for anskaffelsen av Bardufoss Flyklubbs første fly.

Se også: Historie

I etterkant av arrangementet er det bred enighet blant initiativtakerne, om at åpen dag var en suksess. Det diskuteres allerede hvordan mulighetene er for å arrangere en lignende dag, til neste år. Det er bare å glede seg!

Se også (ekstern lenke): Klaustrofobisk flyskrekk – Folkebladet

Julehilsen

Cub

Kjære alle klubbmedlemmer!

2015 har vært et begivenhetsrikt år for Bardufoss flyklubb, først og fremst fordi vi har fått ferdigstilt en flott, oppgradert hangar. Men også fordi vi aner en ny giv for flyklubben, noe bl.a. en åpen dag/co-pilotkurs og et introduksjonsmøte har bidratt til. Vi regner med at det skal bli økt aktivitet i flyskolen i 2016. Klubben trenger sårt yngre personer både med energi og gode ideer for den videre klubbdrift.

2016 vil også bli et spesielt år for klubben. Da er planene å starte bygging av nytt klubbhus samt innrede et teknikerrom i et hjørne av hangaren. Vi vil også fortsette feiringen av vårt 70-årsjubileum. I september 2016 vil vi markere at det vil være 70 år siden den første flyturen ble foretatt i klubben, med klubbens eget fly. Det var med en Cub. Også i dag eier klubben en Cub. Vi vil derfor kalle 2016 for «Cubens år» og vil hele neste år søke å øke interessen for å fly med dette fascinerende veteranflyet som vi er så heldige å ha.

Styret takker for en god innsats i året som nå går mot slutten og ønsker dere alle en riktig God Jul og et Godt Nytt År!

Julemøte med 70-årsfeiring

Hovedretten er servert på årets julemøte.

Hovedretten er servert på årets julemøte. Middagen ble sørget for av Tore og hans kone.

Marsipankake må til når klubbens 70-årsjubileum skal feires.

Marsipankake må til når klubbens 70-årsjubileum skal feires.

Fredag 18. desember ble det avholdt julemøte i klubblokalet. Det kom medlemmer fra både fjern og nær for å delta på denne begivenheten, som ikke bare var et vanlig julemøte men også en markering av 70-årsjubileet for stiftelsen av klubben.

Det ble en sosial kveld med mye prat og mange gode historier. Jon holdt et faglig fremlegg om vinterflyging, samt snakket litt om det nye EASA-regelverket er innført i Norge. Roald og Jon fortalte også om klubbens lange historie.

Klubbens fremtid ble også diskutert blant medlemmene. Vi går et spennende år i møte, men også et år som krever at dugnadsdeltakelsen styrkes hvis vi skal klare å utnytte de fantastiske mulighetene som ligger framfor oss fullt ut. Engasjementet var imidlertid på topp hos de frammøtte deltakerne og dette lover godt framfor neste år.

Melding fra styret

Det aller første flyet klubben eide. En Baby Cub med registrering LN-MAS.

Det aller første flyet klubben eide. Dette var en Cub av typen L-4 Grasshopper, med registrering LN-MAS.

Som dere ser har vi nå skiftet ut vår vanlige klubblogo med en jubileumslogo som Dag-Helge har komponert!

For, som dere leste i forrige innlegg på hjemmesiden, ble klubben startet i 1945, eller som Ole Reistad skrev i avisartikkelen i “Tromsø” i 1946:

“Et av de store lyspunkter i tilværelsen på Bardufoss har vært Bardufoss flyklubb. Den ble startet like etter kapitulasjonen, men mangel på byggemateriell, flymateriell og penger gjorde at tingene ble stående i stampe i det første året.”

Det var først i slutten av 1946 at klubben fikk sitt første fly, en Cub (LN-MAS), se bildet over.

Selv om vi har startet et historisk gravearbeide, som Marius er primus motor for, har vi ikke lykkes å finne et stiftelsesdokument for klubben. Noen har ment at klubben ble startet i 1946, men artikkelen til Ole Reistad fastslår at det korrekte året er 1945.

Klubben vil derfor starte markeringen av jubileet på julemøtet 18. desember og feiringen vil fortsette ut i det nye året med en avslutning høsten 1946 for å markere at det da vil være 70 år siden den første flygingen med klubbens fly.

Vi vil også kalle 2016 for “Cubens år”. Det passer jo bra siden det første flyet klubben fikk var en Cub. Vi vil i løpet av året stimulere til økt flyving med vår Cub og vi håper at flere tar utsjekk på den. Vi vil etterhvert komme med mer informasjon om dette.

For første gang i klubbens historie har vi fått vår egen tinglyste tomt på flyplassen. Vi har allerede fått en oppgradert hangar og det neste blir å få et nytt klubbhus. Vi er godt i gang med dette ved at vi har søkt om spillemidler, fått lånetilsagn fra banken og er i ferd med å søke om byggetillatelse. Detaljene (omfanget og progresjonen) i denne prosessen vil bli lagt fram på årsmøtet i februar 2016 til avstemming. Alle medlemmene vil få saksdokumenter med styrets vurdering i god tid før møtet.

Ellers vil det i løpet av vinteren bli gjennomført en spørreundersøkelse blant medlemmene for bl.a. å sondere dugnadsvillighet og kvalifikasjoner i forbindelse med byggingen av klubbhus og hvordan medlemmene ser på anskaffelse av et nytt, moderne fly for om mulig å øke aktiviteten i klubben. Vi har jo nå plass til 3 klubbfly i vår hangar.

Så håper vi at mange kommer på juleavslutningen/jubileumsfeiringen!

Mvh.

Styret v/Tore

Flyåret 2015

2015 nærmer seg slutten og da passer det med en oppsummering av året så langt. Mye positivt har skjedd i løpet av året, både sosialt og når det gjelder hangarprosjektet, Flytjenesten m.m.

Dugnad og ny hangar

Her monteres det plater på hangaren. Gjennomsiktige plater plassert foran hvert fly, sørger for mer naturlig lys inni hangaren.

Arbeidet med ny klubbhangar startet høsten 2014. Da ble vår gamle hangar revet og den nye satt opp et steinkast lenger mot nordøst. Bakgrunnen for flyttingen er en planlagt utviding av dagens taksebane forbi klubbhangaren, grunnet økt småflytrafikk.

Rammeverket fra den gamle hangaren har blitt gjenbrukt i den nye, men fundament, vegg- og takplater, samt det elektriske anlegget, er helt nytt. Hangaren har i dag plass til tre fly og vil etter hvert bli innredet med et eget teknikerrom, som vil erstatte «teknikerbrakka» som vi har i dag.

Dugnadene har ført til økt sosialisering blant klubbens medlemmer, hvor nye medlemmer så vel som klubbveteraner har deltatt aktivt. Dugnadene har også bydd på mange anledninger til å smake på Guys berømte vafler!

I fremtiden planlegger vi også å bygge nytt klubbhus i en forlengning av hangarens vestre del. Planleggingen er allerede godt i gang og arbeidet med å søke etter midler vil bli igangsatt til neste år.

Co-pilotkurs

To av kursdeltakerne foran LN-DAY etter en vel gjennomført introduksjonstur.

To av kursdeltakerne foran LN-DAY etter en vel gjennomført introduksjonstur.

22. august arrangerte klubben et vellykket co-pilotkurs, som gikk ut på å gi personer uten flyerfaring en grunnleggende forståelse for flyging – både teoretisk og praktisk. Kurset hadde seks deltakere og begynte med en teoretisk leksjon i klubbens lokaler, hvor kursdeltakerne fikk en introduksjon til hvorfor et fly flyr samt hvordan man kontrollerer flyet.

Fire av deltakerne benyttet anledningen til å prøve seg bak spakene på klubbens skolefly, LN-DAY. De fikk fly med instruktør til området sør for Målsnes, hvor de fikk forsøke å kontrollere flyet. Treningen besto av å holde en kurs, svinger, stigning og nedstigning. Været var strålende og smilene var mange på kursdeltakernes ansikter etter landing.

Øvelser i Flytjenesten

NAKs Flytjeneste er en organisasjon som organiserer all samfunnsnyttig flytjeneste utført av flyklubber tilsluttet Norges Luftsportforbund (NLF). Et eksempel på slik tjeneste er søk- og redningsoppdrag. Bardufoss flyklubb har et aktivt flytjenestekorps som kan bistå i denne typen operasjoner.

Deltakerne på Flytjenesten's øvelse 28.-30. august i Tromsø.

Deltakerne på Flytjenestens øvelse i Tromsø. Bardufoss flytjenestekorps var representert med tre deltakere.

Flytjenesten gjennomførte sin årlige øvelse 28.-30. august, med Tromsø som base. Bardufoss flytjenestekorps var tilstede sammen med korpsene fra Bodø flyklubb og Tromsø flyklubb, samt Flytjenestens ledelse. Til sammen seks fly deltok under øvelsen. I tillegg deltok flere organisasjoner fra Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF).

Øvelsen besto av en rekke øvingsscenarier som hvert fly fikk utdelt. Det ble trent på søk etter savnede personer både i sjø og på land, frakt av hundeekvipasjer, kommunikasjon med de andre redningsorganisasjonene under søk og mye annet. I tillegg ble Flytjenesten en av de første aktørene til å teste det nye nødnettet i Nord-Norge. Geografisk strekte øvelsen seg over store deler av Troms og Vest-Finnmark.

Her henter et Sea King opp en øvelsesdukke fra sjøen, mens et fly fra Bardufoss flytjenestekorps markerer dets posisjon.

Her henter et Sea King opp en øvelsesdukke fra sjøen, mens et fly fra Bardufoss flytjenestekorps markerer dets posisjon.

Bardufoss flytjenestekorps var også med på en annen øvelse i Ofoten 1. oktober. Deltakere på øvelsen, i tillegg til klubbens korps, var et Orion overvåkningsfly, et Sea King redningshelikopter, et kystvaktskip, en redningsskøyte og en dronegruppe. Klubbens korps fløy strandsøk i området mellom Narvik og Bjerkvik, samtidig som søkene ble koordinert med de øvrige deltakerne. Denne øvelsen ga dermed svært nyttig trening på kommunikasjon og koordinering mellom flere organisasjoner.

Øvelsene som klubbens flytjenestekorps er med på bidrar også økonomisk til klubben, gjennom økonomisk bistand fra Flytjenesten.

Skoling

Etter en stund med lav aktivitet på skolesiden, så vil klubben igjen satse på utdanning av nye piloter! Med privatflygersertifikatet (PPL-A) får man rettigheter til å være fartøysjef om bord på fly som flys i privat regi. Det er kontinuerlig kursoppstart. For mer informasjon om utdanningen, se flyskolens side. Det ble holdt et informasjonsmøte i klubblokalet 24. november og det planlegges flere slike møter til neste år. Interesserte kan imidlertid ta kontakt med oss når som helst.

Jubileum for klubben

Bardufoss flyklubb ble stiftet av Ole Reistad i 1945. Dette gjør at klubben er 70 år i år! Dette vil bli markert på klubbens juleavslutning 18. desember. Dessverre har vi ikke fått feiret dette i år i den grad vi har ønsket. Det kan derimot forventes en og annen overraskelse til neste år, så følg med videre!