Stick & Rudder 2013

S&ROppdatert: 29/04/2013
NLF har startet et flytryggingsprosjekt under navnet «Stick & Rudder.» Prosjektet kommer til Bardufoss den 2. mai, ca. fra klokken 14 og utover. De som er interessert bes ta kontakt med Leder Tore Nitter eller Sekretær Dag Hugstmyr. 

Det ser også ut til at de har planlagt å besøke Tromsø fredag 3. til lørdag 4. mai. Om dette passer bedre, ta kontakt med sekretær i Tromsø Flyklubb.

Linker for mer informasjon:
Stick & Rudder pris og informasjon fra NLF
Stick & Rudder flytryggingshefte
Stick & Rudder på Facebook

Temakveld 18.04.2013

Innføring og opplæring i MyWebLog.

I forbindelse med overgangen til MyWebLog, vil det i tillegg til planlagt agenda, bli gitt introduksjon og opplæring i MWL-systemet på kommende temakveld. MyWebLog er et svenskutviklet booking, betaling og vedlikeholds-verktøy, som vil erstatte dagens Aircraftclubs og KDS.

Les videre

Temakveld 18.04.2013

Ny normal-sjekkliste, sjekklistebruk og UTSA er de sentrale temaer.

Da var våren i gang, hvert fall i følge kalenderen, og en ny fly-sesong står snart for tur. I forbindelse med ny normal-sjekkliste på LN-DAY, inviteres herved alle til å delta på kommende temakveld for en gjennomgang av sjekklisten, den utvidede sjekklisten, sjekklistebruk og filosofi, i tillegg til informasjon om hvordan den nye aktøren UTSA opererer på Bardufoss.

Les videre

Cub på ski

Den årlige skiflycampen er nå etablert på Moen.cub_snow

Cubén er påmontert ski og fløyet til Moen. Vei er brøytet, øvrig nødvendig utstyr er på plass, og det er et gnistrende føre!
Da er alt lagt til rette for å fly Cub på ski, og det håpes på mange flotte flydager.

Dugnadsgjengen i år var Stein,Kjell Åge og Roald

Aktivitetskalender 2013

Aktivitetskalenderen for 2013 er herved publisert!

Kalenderen inneholder alle planlagte aktiviteter som skjer i regi av Bardufoss flyklubb. Det minnes om at dette er et utgangspunkt for planlegging, og at endringer kan finne sted.

Under den digitale kalenderen finnes en link til årsoversikten for 2013, som inkluderer bl.a. vaktlisten til lørdagskaffen.

Det håpes med dette at hverdagen i klubben blir mer forutsigbar, og at kalenderen gjør det enklere å planlegge deltagelse på hendelser.

Lørdagskaffe

Bardufoss flyklubb har gleden av å invitere alle medlemmer med følge på Lørdagskaffe den 13. april 2013. Det er ikke fastsatt noe tidspunkt på dagen, men vi skal ha kaffe-vakter på plass som holder kaffen varm mellom 12 og 14. Forhåpentligvis blir været godt, og muligheten for en liten flytur tilbyr seg. Uansett møtes vi for litt flysnakk over en kopp kaffe. 

Les videre

Penger tilgode?

Bardufoss flyklubb har tidligere medlemmer som fortsatt har penger tilgode på sine flykontoer.

Det har vært vanskelig for oss å komme i kontakt med alle, og vi ber derfor om at de som vet de har penger tilgode om å ta kontakt med vår kasserer for å få disse tilbakebetalt.

Endring av luftromsklasser

AvinorDen 7. mars 2013 ble det innført luftrom klasse C i Bardufoss og Tromsø TMA. Dette er et landsomfattende prosjekt, og vil innføres i alle TMA’er i Norge. Foreløpig vil det ikke bli innført på Evenes og muligens heller ikke på Andøya. I løpet av 2013 vil også kontrollsonene i Norge bli luftrom klasse C. Dette vil få innvirkning på trafikkavviklingen, da VFR-trafikk da vil bli separert fra IFR-trafikk. Hva luftrom klasse C innebærer finner dere i BSL F, vedlegg 2, klassifisering av ATS-luftrom.

Årsmøtet

ToreNitter
Tore Nitter er gjenvalgt som leder i Bardufoss flyklubb.

Lørdag 23. februar gjennomførte Bardufoss flyklubb årsmøte. Møtet ble avholdt på Bardufosstun, og totalt 17 personer deltok.
Referatet fra Årsmøtet ligger under ´Dokumentarkiv´.

Av saker som ble behandlet og avgjort kan spesielt nevnes det nye styret. Dette består nå av 4 styremedlemmer mot tidligere 6. Les videre