Forfatterarkiv: Tore Arnstein Nitter

Åpent klubbhus for medlemmer med familier

20150619_203321_rs

Lørdag 22. august inviterer Bardufoss flyklubb sine medlemmer med familier til åpent klubbhus. Dette vil foregå i klubbens midlertidige lokaler i cargo-bygget, 50 meter øst for tårnet. Klubbhuset er åpent fra kl. 10 til 16, og det vil bli servering av kaffe, vafler, pølser og brus.

I løpet av dagen vil det bli arrangert et co-pilotkurs for medlemmenes partnere. Dette går ut på å gi grunnleggende teoretisk kunnskap om hvorfor et fly flyr og hvordan man styrer et fly. Teorikurset er gratis og starter kl. 11. Interesserte bes sende påmelding til Guy Chaboud på mail guychaboud@hotmail.com. For de som ønsker det vil det deretter bli mulig å ta en introduksjonstur i fly med instruktør, hvor man vil få anledning til å styre flyet selv. Lengden på flyturen er valgfri og prisen er kr 1440/time. Familiemedlemmer av kursdeltakeren som flyr kan få sitte på i baksetet under flyturen om ønskelig.

I løpet av dagen vil vi få mulighet til å bli bedre kjent med hverandre og hverandres familier. Det blir anledning til å diskutere aktuelle saker som nytt klubbhus, promotering av flysporten, miljøfremmende tiltak osv.

Vel møtt!

Mvh. styret v/ Tore Arnstein Nitter

Sommerhilsen og ekstraordinært årsmøte

Dugnad 30.05.2015Det ble gjennomført et ekstraordinært årsmøte i Bardufoss flyklubb 9. mai 2015. Det var 7 stemmeberettigede medlemmer tilstede. Odd-Arild Hansen ble valgt til ny revisor for en som hadde trukket seg og Dag-Helge Karslen ble valgt til 2. varamedlem.

Hele referatet finner du HER.

Det ekstraordinære årsmøtet ble kombindert med dugnad og det ble også avholdt en dugnad 1. juni. Det gjenstår fortsatt en del ting å gjøre med hangaren og det vil bli innkalt til flere dugnader i sommer. Vi kan glede oss over at den nye hangaren er blitt veldig fint, med bl.a. vesentlige oppgraderinger både strukturmessig, nye utvendige plater og nytt elektrisk anlegg.

Les videre

God Jul og Godt Nytt År!

DenNyeHangarenTextKjære alle klubbmedlemmer!
Året som har gått har vært et merkeår i klubbens historie. For første gang har vi fått en fast plass å være ved at vi har undertegnet en festekontrakt på 30 år med Avinor. Vår tomt er på 1000 kvadratmeter og stor nok både for hangaren vår og et eventuelt fremtidig klubbhus.

Høsten har gått med til å flytte hangaren til det nye tildelte området. Vi kom sent i gang med dette arbeidet, noe som ikke var vår skyld, men lørdag 13.12. var hangaren flyttet og portene hengt opp. Vi kan derfor gå julen i møte i trygg forvissning om at flyene står trygge i hangaren.
Les videre

Midlertidige klubblokaler

NyHangar1Flyttingen er i gang.
Strøm til brakke og hangar er kuttet og det er opprettet midlertidige klubblokaler i 2. etg. i Cargo-bygget vis-a-vis tårnet (på østsiden). Her er oppholdsrom med kjøkken, WC og dusj. Vi håper også å bruke et tilstøtende rom for datautstyr, debriefing o.l. Det vil ikke bli anledning til å gå direkte inn på flyplassområdet fra Cargo-bygget, til dette må den vanlig porten med nøkkelkort benyttes.

Les videre

Hangaren må flyttes

Screenshot_hangarFlyklubben må flytte.
Lokaliseringssaken er nå endelig avsluttet. Det er bestemt at vi må flytte ca. 40 meter nordøst. Dette er det såkalte alternativ 3. På kartet vil hangar/brakke bli plassert inni den skraverte firkanten (denne firkanten er feste-arealet vårt).  

Klubben, også i samarbeid med NLF, arbeidet iherdig for at vi skulle få bli der vi er, men flyplassledelsen var helt klar på at dette ikke var noe alternativ ut fra trafikk-og sikkerhetssynspunkter.
 

Les videre