Alle innlegg av Tore Arnstein Nitter

Informasjon om årsmøtet 2016

LN-DAY ute på en liten vintertur.
LN-DAY ute på en liten vintertur.

Velkommen til årsmøtet i BFK lørdag 27.2.16 kl. 16.

Saksliste, årsmeldinger og relevante dokumenter er nå lagt ut på klubbens nettside (klikk her).

Møtet blir i klubbens midlertidige lokaler i det såkalte Cargo-bygget som ligger like øst for tårnet, 2. etg. Inngang fra tårnsiden. Det er et ringeapparat ved ytterdøren i 1. etg. Ved problemer ring 95 73 47 32.

Det blir kaffe/te til møtet. Umiddelbart etter møtet planlegger vi å spise sammen. Ved starten av møtet vil det bli tatt opptelling for å høre hvor mange som blir med på dette av hensyn til bestilling. Hvert medlem betaler kr. 100 for dette.

Vi minner om at for å ha stemmerett på årsmøtet må medlemskontingent være betalt, dvs. om man ikke figurerer på Melwin må kvittering på betalt kontingent forevises.

Om noen har en sak de ønsker skal tas opp på årsmøtet er det fortsatt mulig, men det det kreves at  2/3 av deltagerne godtar det.  Saken må i tilfelle leveres skriftlig med underskrift ved starten på årsmøtet.

Vel møtt!

Adgang til ENDU uten ID-kort

På Bardufoss har det ikke vært etablert en egen lufthavnvakt i tårnets åpningstid, slik det er ved mange andre flyplasser. Det har derfor vært usikkerhet rundt hvem som kan slippe inn og ut gjesteflyvere eller medlemmer av BFK som av en eller annen grunn ikke har adgangskort.

For å få klarere regler tok klubben initiativ til et møte om dette og 02.10.2015 møttes Avinor-sjef, kvalitetsleder flyplassdrift, ansvarshavende for security og undertegnede.

Den viktigste konklusjonen er at fra nå av vil Brannstasjonen fungere som en lufthavnvakt. De vil ha denne funksjonen i hele flyplassens åpningstid. Det telefonnummeret som skal brukes er 77 89 62 17. Klubben har fått fullmakt til å distribuere dette nummeret til alle medlemmene og det vil også bli publisert på hjemmesiden.

Noen har tidligere bedt meteorologene slippe seg inn på plassen. Det vil heretter ikke være aktuelt. For å bli sluppet inn må man ha gyldig flysertifikat og legitimasjon.

Om man har behov for å gå ut og inn av plassen mange ganger i løpet av en begrenset periode (inntil en måned) og ikke har adgangskort er det også mulig å få et såkalt Besøkskort. For å få et slikt kort kontaktes Avinor.

Innkalling til årsmøte 2016

LN-DAY ute på en liten vintertur.
LN-DAY ute på en liten vintertur.

Det innkalles til årsmøte i Bardufoss flyklubb lørdag 27. februar 2016, kl. 16.

Årsmøtet avholdes i klubbens lokaler i Cargobygget, 2. etasje, vis-a-vis tårnbygget. Inngang fra vestsiden. Benytt ringeklokke utenfor inngangsdøren i 1. etasje. Om denne ikke virker, bruk telefon 95 73 47 32.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest to uker i forveien (dvs. senest lørdag 13. februar), via e-post. Bruk adressen: tnit@online.no

Fullstendig sakliste med sakspapirer vil bli lagt ut på klubbens hjemmeside senest en uke før årsmøtet.

 

Med vennlig hilsen

Styret BFK

Julehilsen

Cub

Kjære alle klubbmedlemmer!

2015 har vært et begivenhetsrikt år for Bardufoss flyklubb, først og fremst fordi vi har fått ferdigstilt en flott, oppgradert hangar. Men også fordi vi aner en ny giv for flyklubben, noe bl.a. en åpen dag/co-pilotkurs og et introduksjonsmøte har bidratt til. Vi regner med at det skal bli økt aktivitet i flyskolen i 2016. Klubben trenger sårt yngre personer både med energi og gode ideer for den videre klubbdrift.

2016 vil også bli et spesielt år for klubben. Da er planene å starte bygging av nytt klubbhus samt innrede et teknikerrom i et hjørne av hangaren. Vi vil også fortsette feiringen av vårt 70-årsjubileum. I september 2016 vil vi markere at det vil være 70 år siden den første flyturen ble foretatt i klubben, med klubbens eget fly. Det var med en Cub. Også i dag eier klubben en Cub. Vi vil derfor kalle 2016 for “Cubens år” og vil hele neste år søke å øke interessen for å fly med dette fascinerende veteranflyet som vi er så heldige å ha.

Styret takker for en god innsats i året som nå går mot slutten og ønsker dere alle en riktig God Jul og et Godt Nytt År!

Melding fra styret

Det aller første flyet klubben eide. En Baby Cub med registrering LN-MAS.
Det aller første flyet klubben eide. Dette var en Cub av typen L-4 Grasshopper, med registrering LN-MAS.

Som dere ser har vi nå skiftet ut vår vanlige klubblogo med en jubileumslogo som Dag-Helge har komponert!

For, som dere leste i forrige innlegg på hjemmesiden, ble klubben startet i 1945, eller som Ole Reistad skrev i avisartikkelen i “Tromsø” i 1946:

“Et av de store lyspunkter i tilværelsen på Bardufoss har vært Bardufoss flyklubb. Den ble startet like etter kapitulasjonen, men mangel på byggemateriell, flymateriell og penger gjorde at tingene ble stående i stampe i det første året.”

Det var først i slutten av 1946 at klubben fikk sitt første fly, en Cub (LN-MAS), se bildet over.

Selv om vi har startet et historisk gravearbeide, som Marius er primus motor for, har vi ikke lykkes å finne et stiftelsesdokument for klubben. Noen har ment at klubben ble startet i 1946, men artikkelen til Ole Reistad fastslår at det korrekte året er 1945.

Klubben vil derfor starte markeringen av jubileet på julemøtet 18. desember og feiringen vil fortsette ut i det nye året med en avslutning høsten 1946 for å markere at det da vil være 70 år siden den første flygingen med klubbens fly.

Vi vil også kalle 2016 for “Cubens år”. Det passer jo bra siden det første flyet klubben fikk var en Cub. Vi vil i løpet av året stimulere til økt flyving med vår Cub og vi håper at flere tar utsjekk på den. Vi vil etterhvert komme med mer informasjon om dette.

For første gang i klubbens historie har vi fått vår egen tinglyste tomt på flyplassen. Vi har allerede fått en oppgradert hangar og det neste blir å få et nytt klubbhus. Vi er godt i gang med dette ved at vi har søkt om spillemidler, fått lånetilsagn fra banken og er i ferd med å søke om byggetillatelse. Detaljene (omfanget og progresjonen) i denne prosessen vil bli lagt fram på årsmøtet i februar 2016 til avstemming. Alle medlemmene vil få saksdokumenter med styrets vurdering i god tid før møtet.

Ellers vil det i løpet av vinteren bli gjennomført en spørreundersøkelse blant medlemmene for bl.a. å sondere dugnadsvillighet og kvalifikasjoner i forbindelse med byggingen av klubbhus og hvordan medlemmene ser på anskaffelse av et nytt, moderne fly for om mulig å øke aktiviteten i klubben. Vi har jo nå plass til 3 klubbfly i vår hangar.

Så håper vi at mange kommer på juleavslutningen/jubileumsfeiringen!

Mvh.

Styret v/Tore