Alle innlegg av Marius Arnesen Høiseth

Instruktør, flytryggingsleder og webansvarlig.

Korona-stans i all klubbaktivitet

Som en følge av den pågående korona-pandemien, så er all aktivitet i Bardufoss flyklubb stanset inntil videre. Dette skjer etter pålegg fra myndighetene. I tillegg har Luftfartstilsynet kommet med et generelt forbud mot flyging etter visuelle flygeregler (VFR).

Forbudet betyr at det ikke vil forekomme flyging med klubbens fly, eller være lov å oppholde seg i klubbens lokaler, frem til ny beskjed er gitt. Dette vil også påvirke introduksjonsturer. Unntak kan gjøres for flyging i regi av Flytjenesten, men dette må søkes om til Luftfartstilsynet.

Se for øvrig NLFs guide til koronakrisen (ekstern lenke).

Booke en flytur?

Klubben kan tilby introduksjonsflyging på begge flyene våre, LN-ACI og LN-DAY. Disse turene er regulert i henhold til Luftfartstilsynets bestemmelser (klikk for å se). Turene starter og ender på samme sted, og kan kun foregå i dagslys.

Timepriser introduksjonsflyging (per 21. februar 2019):

  • LN-ACI (2 seter), 1196kr
  • LN-DAY (4 seter), 1460kr

Send en forespørsel til post@bardufossflyklubb.no, så svarer en av oss så fort vi kan!