Alle innlegg av Marius Arnesen Høiseth

Instruktør, flytryggingsleder og webansvarlig.

Booke en flytur?

Klubben kan tilby introduksjonsflyging på begge flyene våre, LN-ACI og LN-DAY. Disse turene er regulert i henhold til Luftfartstilsynets bestemmelser (klikk for å se). Turene starter og ender på samme sted, og kan kun foregå i dagslys.

Timepriser introduksjonsflyging (per 21. februar 2019):

 • LN-ACI (2 seter), 1196kr
 • LN-DAY (4 seter), 1460kr

Send en forespørsel til post@bardufossflyklubb.no, så svarer en av oss så fort vi kan!

Vurderer du å ta flysertifikatet?

bfk_flyskolen1
Rett før landing!

Bardufoss flyklubb har helt siden klubben ble stiftet i 1945, drevet med utdanning av flygere. Skoleflygingen forgår i dag på Cessna 172, som er et verdens mest brukte skolefly.

Etter endt utdannelse og oppflyging vil du motta et privatflygersertifikat, PPL(A), som gir deg rettigheter til å føre et fly i privat regi, for eksempel et fly eid av en flyklubb eller av en privatperson. Man kan ta med seg venner, bekjente og andre på tur, men det er ikke anledning til å ta betalt for flygingen. Man kan imidlertid spleise på kostnadene.

Senere kan man bygge på flysertifikatet med flere rettigheter, for eksempel med utsjekk for halehjulsfly, sjøfly, fly med ski, mørkeflyging, instrumentflyging, akrobatikkflyging også videre. Om man ønsker å ta steget opp til et kommersielt flysertifikat, så er PPL(A) et naturlig sted å begynne karrieren som pilot.

Kurs i Bardufoss flyklubb

I dag utfører Bardufoss flyklubb kurs for:

 • Privatflygersertifikatet PPL(A)
 • Halehjulsutsjekk
 • Skiutsjekk
 • Mørkeutsjekk

Et norsk flysertifikat er underlagt europeiske bestemmelser (EASA), som gir deg rett til å føre fly i Norge, samt andre europeiske land.

For alle henvendelser, vennligst se kontaktinformasjonen nederst på denne siden.

Før du begynner

bfk_flyskolen2
Utsikten fra flyet er ofte storslagen.

Du kan begynne utdanningen ved fylte 15 år og fly opp til privatflygersertifikatet ved fylte 17 år. Modenhet vil imidlertid også vektlegges under utdannelsen.

Du må også oppfylle kravene til legeattest klasse 2, for privatflygere. Dette gjøres hos en godkjent flylege – du finner en liste her. Her holder det at man har normalt helse og føler seg i generelt grei form. Synskorrigering, som briller m.m., er tillatt.

De fleste fullfører hele utdanningen på mellom ett og halvannet år, men den kan også fullføres raskere om man dedikerer nok tid til det.

Teori

bfk_teori
Bruk av flykart og andre hjelpemidler, er en viktig del av utdannelsen.

I utgangspunktet gjennomgår eleven teoriutdanningen ved Luftfartsskolen eller hos Privatfly.no. Dette kurset er et nettstudium med arbeidsoppgaver og teoribøker. Se de respektive nettsidene for mer informasjon.

Totalt er det ni fag som må bestås før eleven kan meldes opp til teorieksamen. Det er ikke krav om å ha bestått teori før praktisk skoling påbegynnes, men alle teorieksamener må være bestått før eleven kan gjennomføre første soloflyging.

Praksis

bfk_praksis
Kompleksiteten på øvelsene øker gradvis gjennom utdanningen.

Enhver elev ser uten tvil frem til å få luft under vingene! Den praktiske delen av utdanningen består av forskjellig moduler som dekker alt fra grunnleggende flyferdigheter, vurdering av vær, navigasjon også videre, til teknisk forståelse.

Første soloflyging kan gjennomføres etter kun 20 flytimer, men instruktøren vil i samråd med skolesjefen vurdere hver enkelt elev om han/hun er klar for å fly alene.

Totalt må det gjennomføres minimum 45 timer før man kan gjennomføre oppflyging til privatflygersertifikatet. Her må eleven demonstrere tilstrekkelige, teoretiske og praktiske ferdigheter for en eksaminator fra Luftfartstilsynet.

Prisanslag for PPL-A (2019)

NB! Prisene i denne listen er realistiske anslag. De faktiske kostnadene kan variere noe. Man betaler ikke alt på en gang, men fortløpende gjennom utdannelsen.

Teori

Pris

Nettbasert teorikurs hos Luftfartsskolen 10.600
Teorieksamen: Gebyr til Luftfartstilsynet 2.620
Totalt: Teori 13.220

Medisinsk

Pris

Førstegangsundersøkelse for legeattest klasse 2 2.000
Dokumentasjonsutstedelse: Gebyr til Luftfartstilsynet 600
Totalt: Medisinsk 2.600

Operativt

Antall

Stykkpris

Pris

Medlemskap i NLF og BFK: Årspris 1.460
Praktisk flyging 45 1.260 56.700
Instruktørhonorar 90 200 18.000
Oppflygningen: Leie av fly 1 1.260 1.260
Oppflygningen: Gebyr til Luftfartstilsynet 3.200
Diverse utstyr (f.eks. knebrett, loggbok, flyrapporthefte osv.) 2.000
Totalt: Operativt 82.620

Totalt kr

98.440

Realistisk ca. kr

100.000

Kontaktinformasjon

Funksjon

Navn

Telefon

Skolesjef Fred Eilers 970 49 606
Instruktør Hans Petter Heimro 988 12 975
Instruktør Marius Arnesen Høiseth 478 44 717

Bli medlem

Velkommen til Bardufoss flyklubb! Du finner mer informasjon samt innmeldingsskjema på nlf.no (klikk for å se).

Årskontingenten for 2019 er 650kr for medlemmer* og 120kr for støttemedlemmer. Medlemskontingent i NLF kommer i tillegg.

Ved første flytur per år, vil man i tillegg bli fakturert den årlige selvassuransen på 250kr. Dette dekker egenandelen på forsikringen for flyene.

*Årskontingenten for medlemmer økes til 750kr for 2020.

Årsmøtereferat

De siste forberedelsene gjøres før årsmøtet er i gang.

17. februar ble det avholdt årsmøte i Bardufoss flyklubb, i klubblokalene på Bardufoss lufthavn. Det var 17 deltakere tilstede, hvorav 14 var stemmeberettigede medlemmer. Årsmøtereferatet er nå lastet opp til nettsiden. Her fremkommer det blant annet at det nye styret i klubben, fra årsmøtedatoen, er:

 • Leder: Jarle Johansen
 • Nestleder: Bjørnar Lange
 • Styremedlemmer: Raymond Langås og Christer Sola
 • Varamedlem 1: Christian Grønbakk Fossland
 • Varamedlem 2: Hilde Halvorsen

Se årsmøtereferatet for detaljer. Nettsiden og klubbhåndboken vil oppdateres med de nye detaljene fortløpende.

Se: Årsmøtereferat 17.02.2017