Alle innlegg av Marius Arnesen Høiseth

Instruktør, flytryggingsleder og webansvarlig.

Ta flysertifikatet!

bfk_flyskolen1
Rett før landing!

Bardufoss flyklubb har helt siden klubben ble stiftet i 1945, drevet med utdanning av flygere. Skoleflygingen forgår i dag på Cessna 172, som er et verdens mest brukte skolefly.

Etter endt utdannelse og oppflyging vil du motta et privatflygersertifikat, PPL(A), som gir deg rettigheter til å føre et fly i privat regi, for eksempel et fly eid av en flyklubb eller av en privatperson. Man kan ta med seg venner, bekjente og andre på tur, men det er ikke anledning til å ta betalt for flygingen. Man kan imidlertid spleise på kostnadene.

Senere kan man bygge på flysertifikatet med flere rettigheter, for eksempel med utsjekk for halehjulsfly, sjøfly, fly med ski, mørkeflyging, instrumentflyging, akrobatikkflyging også videre. Om man ønsker å ta steget opp til et kommersielt flysertifikat, så er PPL(A) et naturlig sted å begynne karrieren som pilot.

Kurs i Bardufoss flyklubb

I dag utfører Bardufoss flyklubb kurs for:

  • Privatflygersertifikatet PPL(A)
  • Halehjulsutsjekk
  • Skiutsjekk
  • Mørkeutsjekk

Et norsk flysertifikat er underlagt europeiske bestemmelser (EASA), som gir deg rett til å føre fly i Norge, samt andre europeiske land.

For alle henvendelser, vennligst se kontaktinformasjonen nederst på denne siden.

Før du begynner

bfk_flyskolen2
Utsikten fra flyet er ofte storslagen.

Du kan begynne utdanningen ved fylte 15 år og fly opp til privatflygersertifikatet ved fylte 17 år. Modenhet vil imidlertid også vektlegges under utdannelsen.

Du må også oppfylle kravene til legeattest klasse 2, for privatflygere. Dette gjøres hos en godkjent flylege – du finner en liste her. Her holder det at man har normalt helse og føler seg i generelt grei form. Synskorrigering, som briller m.m., er tillatt.

De fleste fullfører hele utdanningen på mellom ett og halvannet år, men den kan også fullføres raskere om man dedikerer nok tid til det.

Teori

bfk_teori
Bruk av flykart og andre hjelpemidler, er en viktig del av utdannelsen.

I utgangspunktet gjennomgår eleven teoriutdanningen ved Luftfartsskolen eller hos Privatfly.no. Dette kurset er et nettstudium med arbeidsoppgaver og teoribøker. Se de respektive nettsidene for mer informasjon.

Totalt er det ni fag som må bestås før eleven kan meldes opp til teorieksamen. Det er ikke krav om å ha bestått teori før praktisk skoling påbegynnes, men alle teorieksamener må være bestått før eleven kan gjennomføre første soloflyging.

Praksis

bfk_praksis
Kompleksiteten på øvelsene øker gradvis gjennom utdanningen.

Enhver elev ser uten tvil frem til å få luft under vingene! Den praktiske delen av utdanningen består av forskjellig moduler som dekker alt fra grunnleggende flyferdigheter, vurdering av vær, navigasjon også videre, til teknisk forståelse.

Første soloflyging kan gjennomføres etter kun 20 flytimer, men instruktøren vil i samråd med skolesjefen vurdere hver enkelt elev om han/hun er klar for å fly alene.

Totalt må det gjennomføres minimum 45 timer før man kan gjennomføre oppflyging til privatflygersertifikatet. Her må eleven demonstrere tilstrekkelige, teoretiske og praktiske ferdigheter for en eksaminator fra Luftfartstilsynet.

Prisanslag for PPL-A (2019)

NB! Prisene i denne listen er realistiske anslag. De faktiske kostnadene kan variere noe. Man betaler ikke alt på en gang, men fortløpende gjennom utdannelsen.

Teori

Pris

Nettbasert teorikurs hos Luftfartsskolen 10.600
Teorieksamen: Gebyr til Luftfartstilsynet 2.620
Totalt: Teori 13.220

Medisinsk

Pris

Førstegangsundersøkelse for legeattest klasse 2 2.000
Dokumentasjonsutstedelse: Gebyr til Luftfartstilsynet 600
Totalt: Medisinsk 2.600

Operativt

Antall

Stykkpris

Pris

Medlemskap i NLF og BFK: Årspris 1.460
Praktisk flyging 45 1.260 56.700
Instruktørhonorar 90 200 18.000
Oppflygningen: Leie av fly 1 1.260 1.260
Oppflygningen: Gebyr til Luftfartstilsynet 3.200
Diverse utstyr (f.eks. knebrett, loggbok, flyrapporthefte osv.) 2.000
Totalt: Operativt 82.620

Totalt kr

98.440

Realistisk ca. kr

100.000

Kontaktinformasjon

Funksjon

Navn

Telefon

Skolesjef Fred Eilers 970 49 606
Instruktør John Henri Ørvik 988 05 220
Instruktør Marius Arnesen Høiseth 478 44 717

Årsmøtereferat

De siste forberedelsene gjøres før årsmøtet er i gang.

17. februar ble det avholdt årsmøte i Bardufoss flyklubb, i klubblokalene på Bardufoss lufthavn. Det var 17 deltakere tilstede, hvorav 14 var stemmeberettigede medlemmer. Årsmøtereferatet er nå lastet opp til nettsiden. Her fremkommer det blant annet at det nye styret i klubben, fra årsmøtedatoen, er:

  • Leder: Jarle Johansen
  • Nestleder: Bjørnar Lange
  • Styremedlemmer: Raymond Langås og Christer Sola
  • Varamedlem 1: Christian Grønbakk Fossland
  • Varamedlem 2: Hilde Halvorsen

Se årsmøtereferatet for detaljer. Nettsiden og klubbhåndboken vil oppdateres med de nye detaljene fortløpende.

Se: Årsmøtereferat 17.02.2017

FORF-seminar avholdt på Gardermoen

Bildetekst.
Ole Petter Parnemann fra Politidirektoratet var første foredragsholder og snakket om de nye politidistriktene.

Den 19. og 20. november ble årets FORF-seminar arrangert på Gardermoen. FORF er en paraplyorganisasjon for den frivillige redningstjenesten i Norge. Samlet takler medlemsorganisasjonene oppdrag både på land, sjø og i luften.

Det var over 200 frivillige som møtte opp. Bardufoss Flyklubb var representert med sitt lokalkorps i NAKs Flytjeneste, sammen med andre lokalkorps fra hele landet. NAKs Flytjeneste organiserer all samfunnsnyttig flytjeneste, utført av flyklubber tilsluttet Norges Luftsportforbund. Et eksempel på slik tjeneste er søk- og redningsoppdrag.

Se også (ekstern lenke): FORF.NO – Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum

Se også (ekstern lenke): NAKs Flytjeneste | Norges Luftsportforbund

Foruten en rekke foredragsholdere fra FORF og medlemsorganisasjonene, stilte representanter fra Justis- og beredskapsdepartementet, Politidirektoratet, Sør-vest politidistrikt, Helsedirektoratet, Direktoratet for nødkommunikasjon, Forsvarets forskningsinstitutt, Rogaland alpine redningsgruppe og islandske ICE-SAR. Det ble også holdt en paneldebatt, hvor de tilhørende kunne stille spørsmål og diskutere med foredragsholderne. En rekke produsenter av redningsutstyr stilte også opp på stands.

Det var et bredt faglig innhold på seminaret. Et av temaene var de nye politidistriktene som er under utrulling og hvilken betydning dette vil få for redningstjenesten. Antallet politidistrikt skal reduseres fra dagens 27, til 12. Antallet lokale redningssentraler (LRS) vil endres tilsvarende. Hensikten er å øke politiets kapasitet og effektivitet, samt styrke fagmiljøene innad i distriktene. Det ble også gitt informasjon om Nødnett, som nå er operativt i hele landet og brukes av alle FORFs medlemsorganisasjoner.

Probability of Detection (POD) er et begrep som ble grundig diskutert på seminaret. Dette er et stadig mer aktuelt begrep som sier noe om hvilken sannsynlighet et redningskorps har for å gjøre et funn under en redningsaksjon. Dette betinger at det søkes i det området hvor den eller de savnede befinner seg. Ut fra en bedømmelse av POD, kan man evaluere pågående søk og eventuelt endre søksstrategien.

Seminaret ble avrundet med et foredrag av Dagbjartur Brynjarsson fra ICESAR, som er FORFs islandske søsterorganisasjon. Han fortalte om oppbygningen av redningstjenesten på Island og hvordan de samhandler med de andre etatene og lokalbefolkningen. Styreleder i FORF, Odd Kulø, understreket at de to søsterorganisasjonene vil fortsette sitt samarbeid, om utveksling av kunnskap og erfaring.

Se også (ekstern lenke): ICESAR – Frontpage

Åpen dag og 70 år på vingene

20161106_151230
Flyklubbens Cessna 172, LN-DAY, etter siste flytur under åpen dag, søndag 6. november.

Søndag 6. november arrangerte Bardufoss Flyklubb åpen dag. 15 flyinteresserte personer i alle aldre møtte opp, i tillegg til 7 av klubbens medlemmer. Blant de fremmøtte var også en journalist fra Folkebladet, som dokumenterte det hele. Avinor hadde tilrettelagt for parkering under arrangementet.

Klokken 12 ble dagen innledet med at klubbens leder, Tore A. Nitter, holdt et kort innlegg om flyklubben og dens historie. Etterpå fikk de fremmøtte informasjon om privatflygersertifikatet, PPL(A), og hvilket utdanningsopplegg flyklubben tilbyr.

Se også (ekstern lenke): Nord-Norges eldste på vingene i 70 år – Folkebladet

Flyklubben serverte gratis vafler, pølser, kaffe og brus under arrangementet. Det var ellers god stemning blant de fremmøtte og de som hadde spørsmål om pilotutdanning, fikk svar på disse.

Se også: Flyskolen

Etter innledningen, fikk de fremmøtte anledning til å kjøpe flyturer til rabatterte priser, i anledning åpen dag. Mange benyttet seg av tilbudet og det ble fløyet totalt ni turer med klubbens fly – fire med Cessna 172 og fem med Piper Cub. Hver tur var på et kvarter og gikk til steder i nærområdet, mellom Finnsnes i vest og Kirkesdalen i øst. En av turene gikk også helt opp til Istindan, som på sitt høyeste rager 1489 meter over havnivå. Det ble fløyet helt fram til minutter før solnedgang, med god service fra flytårnet hele dagen.

Det var dog ikke helt tilfeldig at flyklubben arrangerte åpen dag på dette tidspunktet. Bardufoss Flyklubb ble stiftet av Ole Reistad i 1945, men klubben fikk sitt første fly først året etter. I år er det dermed 70-årsjubileum for anskaffelsen av Bardufoss Flyklubbs første fly.

Se også: Historie

I etterkant av arrangementet er det bred enighet blant initiativtakerne, om at åpen dag var en suksess. Det diskuteres allerede hvordan mulighetene er for å arrangere en lignende dag, til neste år. Det er bare å glede seg!

Se også (ekstern lenke): Klaustrofobisk flyskrekk – Folkebladet

Parkering under åpen dag

kart-til-klubbhuset

I morgen, søndag 6. november klokken 12, arrangeres det åpen dag i Bardufoss Flyklubb. Klubblokalet er lokalisert i bygningen øst for flytårnet, i 2. etasje – inngang markert med pil på kartet. Parkering er tillatt langs nordsiden av dette bygget og er gratis under Åpen dag. Alternativt kan det parkeres på den store parkeringsplassen til Avinor, mot betaling på parkeringsautomat.

Åpen dag 2016

Foto: Fredrik Andreas Hustad
Foto: Fredrik Andreas Hustad

Søndag 6. november klokken 12, holder Bardufoss Flyklubb åpen dag! Arrangementet vil foregå i klubbens lokale, i den hvite bygningen øst for flytårnet. Det vil bli informasjon om flysertifikatet (PPL-A/LAPL-A) og muligheter for å kjøpe flyturer. Det vil selvsagt også bli kaffe, vafler og flyprat. Velkommen!

Klubbhåndboken 2016 ute nå

Klubbhåndboken 2016 for Bardufoss flyklubb ligger nå ute på nettsiden. Den ble vedtatt på klubbens årsmøte.

I korte trekk så er det kapittel 1 som er forandret mest på fra forrige versjon av klubbhåndboken (2013-versjonen). I kapittel 1 er ikke tekstens betydning endret, men teksten er gjort noe kortere og mer lesbar. Planen er å gjøre tilsvarende forbedring av de gjenværende kapitlene, i løpet av året.

Lov for Bardufoss flyklubb er nå tatt ut fra Klubbhåndboken og ligger som et eget dokument på nettsiden.

For å laste ned den oppdaterte klubbhåndboken, eller se en komplett liste over rettelser fra forrige versjon, klikk på en av linken nedenfor.

Klubbhåndboken 2016: Klikk her for å laste ned

Rettelser til klubbhåndboken: Klikk her for å laste ned