Kategoriarkiv: Operativt

Revisjon av sjekklister for LN-DAY

Sjekklistene til LN-DAY er revidert og gjelder fra i dag, torsdag 10. september. Dette gjelder den normale sjekklisten, nødsjekklisten og DI-sjekklisten. Alle som skal være fartøysjef på DAY må sette seg inn i alle sjekklistene før flyging. Det vil antakeligvis holde for de fleste å sette av 30 minutter til lesing, så det er ikke all verdens med tid som kreves. Fortsett å lese Revisjon av sjekklister for LN-DAY

Korona-stans i all klubbaktivitet

Som en følge av den pågående korona-pandemien, så er all aktivitet i Bardufoss flyklubb stanset inntil videre. Dette skjer etter pålegg fra myndighetene. I tillegg har Luftfartstilsynet kommet med et generelt forbud mot flyging etter visuelle flygeregler (VFR).

Forbudet betyr at det ikke vil forekomme flyging med klubbens fly, eller være lov å oppholde seg i klubbens lokaler, frem til ny beskjed er gitt. Dette vil også påvirke introduksjonsturer. Unntak kan gjøres for flyging i regi av Flytjenesten, men dette må søkes om til Luftfartstilsynet.

Se for øvrig NLFs guide til koronakrisen (ekstern lenke).

Endring av manøvreringsområde ENDU 12.09.2018

Det er besluttet at manøvreringsområdet (område som er kontrollert av Lufttrafikktjenesten (tårnet)) skal endres.

Endringen berører området rundt flyklubben, taksebane Charlie (TWY C) og taksebane Tango (TWY T). Endringen trer i kraft onsdag 12. september 2018 kl 00:00 (lokal tid).

mer info finner du under klubbdokumenter og operativt eller følg lenkene her: (trykk «read post»)

Fortsett å lese Endring av manøvreringsområde ENDU 12.09.2018

Klubbhåndboken 2016 ute nå

Klubbhåndboken 2016 for Bardufoss flyklubb ligger nå ute på nettsiden. Den ble vedtatt på klubbens årsmøte.

I korte trekk så er det kapittel 1 som er forandret mest på fra forrige versjon av klubbhåndboken (2013-versjonen). I kapittel 1 er ikke tekstens betydning endret, men teksten er gjort noe kortere og mer lesbar. Planen er å gjøre tilsvarende forbedring av de gjenværende kapitlene, i løpet av året.

Lov for Bardufoss flyklubb er nå tatt ut fra Klubbhåndboken og ligger som et eget dokument på nettsiden.

For å laste ned den oppdaterte klubbhåndboken, eller se en komplett liste over rettelser fra forrige versjon, klikk på en av linken nedenfor.

Klubbhåndboken 2016: Klikk her for å laste ned

Rettelser til klubbhåndboken: Klikk her for å laste ned

Adgang til ENDU uten ID-kort

På Bardufoss har det ikke vært etablert en egen lufthavnvakt i tårnets åpningstid, slik det er ved mange andre flyplasser. Det har derfor vært usikkerhet rundt hvem som kan slippe inn og ut gjesteflyvere eller medlemmer av BFK som av en eller annen grunn ikke har adgangskort.

For å få klarere regler tok klubben initiativ til et møte om dette og 02.10.2015 møttes Avinor-sjef, kvalitetsleder flyplassdrift, ansvarshavende for security og undertegnede.

Den viktigste konklusjonen er at fra nå av vil Brannstasjonen fungere som en lufthavnvakt. De vil ha denne funksjonen i hele flyplassens åpningstid. Det telefonnummeret som skal brukes er 77 89 62 17. Klubben har fått fullmakt til å distribuere dette nummeret til alle medlemmene og det vil også bli publisert på hjemmesiden.

Noen har tidligere bedt meteorologene slippe seg inn på plassen. Det vil heretter ikke være aktuelt. For å bli sluppet inn må man ha gyldig flysertifikat og legitimasjon.

Om man har behov for å gå ut og inn av plassen mange ganger i løpet av en begrenset periode (inntil en måned) og ikke har adgangskort er det også mulig å få et såkalt Besøkskort. For å få et slikt kort kontaktes Avinor.

Endrede krav for VFR-flyging om natten

Nattflyging kan være både morsomt og interessant, så lenge regelverket følges og de rette forhåndsregler tas!
Nattflyging kan være både morsomt og interessant, så lenge regelverket følges og de rette forhåndsregler tas!

Luftfartstilsynet har nå endret krav for flyging etter visuelle flygeregler om natten. Nå gjelder at VFR-flyging om natten er tillatt så lenge flysikten er minst 10 kilometer og skydekkehøyden er minst 2000 fot.

Vanlige krav om hinderseparasjon gjelder også om natten. Kravet for tettbebygde områder er minimum 1000 fot over høyeste hinder eller folkeansamling, innenfor en avstand på 600 meter. Kravet for alle andre områder er minimum 500 fot over høyeste hinder, innenfor en avstand på 150 meter. Kravene kan fravikes når det er nødvendig i forbindelse med avgang og landing.

Spesiell VFR er nå også tillatt om natten.

De endrede kravene kan leses i sin helhet i AIC-N.